Karnitin, Acetyl-l-karnitin (ALC, ALCAR)

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Funktioner och egenskaper av Karnitin, Acetyl-l -karnitin (ALC, ALCAR)

Acetyl –L-karnitin är en esterform av aminosyran L-karnitin och syntetiseras i hjärnan, levern och njurarna genom enzymen acetyl-L – karnitintransferas.

ALC har bevisats genom många studier gynna funktionen av hjärnan (1). Genom att börja tidigt med tillskott av ALC kan man stödja minnet och förhindra att hjärnans funktion försämras. 

Funktioner och egenskaper av Karnitin, Acetyl-l -karnitin (ALC, ALCAR):

  • Stödjer hjärnfunktionen och minnet.
  • Har betydelse för friska och energiska neurotransmittorer.
  • Hjälper neurotransmittorerna att sända och motta signaler.
  • Stödjer fettförbränningen i muskelcellerna.
  • Betydelse för normal hörsel. (Man har med gott resultat använt ALC mot hörselskador och tinnitus.)
  • ALC skyddar levern mot alkohol och andra gifter.
  • Stödjer koordinationsförmågan.
Karnitin, Acetyl-l -karnitin (ALC, ALCAR)

Karnitin, Acetyl-l -karnitin (ALC, ALCAR)

Karnitin, Acetyl – L – karnitin ( ALC ) för hjärnfunktionen:

Ett flertal dubbelblind Placebokontrollerade studier där man gav tillskott av ALC under 12 månader blev resultatet en  signifikanta förbättringar av minnet. De positiva effekterna visade sig efter 3 månader och ökade med tiden. Inga negativa effekter har visat sig i dessa studier. (1)

Man bör börja inta tillskott i universitet ålder. Det är essentiellt för alla över 40 år som eftersträvar optimal hjärnfunktion och hälsa. Hjärnan börjar åldras tidigt, så för att hämma åldrandet av hjärnan bör man börja tidigt.(1)

Karnitin vid behandling av ADHD-barn
Studier har gjorts som visar hur säkert de är att behandla ADHA-barn med karnitin. I en dubbelblind placebokontrollerad studie fick 13 av 24 pojkar karnitin. Föräldrarna samt lärarna gjorde en utvärdering och noterade hur de olika pojkarna uppförde sig. Samtliga av de 13 pojkarna uppförde sig lugnare och mindre aggressivt. (2)

L-karnitinets effekter på hjärtinfarktspatienter
Studien gjordes på 160 st utskrivna patienter efter en akut hjärtinfarkt fick välja mellan att inta L-karnitin som tillskott tillsammans med ordinarie behandling eller endast ordinarie behandling. Under 12 månader hade man uppföljning: Karnitingruppen visade skillnad från de andra gruppen genom signifikant minskning av det systoliska trycket, färre hjärtattacker och bättre fettsyramönster. (3)

Se hela gymgrossistens utbud av Aminosyror - protein och andra kosttillskott

Produkter

KÄLLOR & REFERENSERPeter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, Sidor: 445 ISBN: 91-631-7910-5

(1) Montgomery, SA, et al. "Meta-analysis of double blind randomized controlled clinical trials of ALC versus placebo in brainfunction". Int Clin Psychopharmacol.2003;18:61-71

(2) Van Oudheusden,LJ., Scholte, HR " Efficacy of carnitine in the treatment of children with attention-deficit hyperactivity disorder". Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids.2002;67:33-8

(3) Davini, P., et al " Controlled study on L-carnitine therapeuftic efficacy in postinfarction". Drug Exptl Clin Res 1992; 18:355-356


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa