Taurine, L-taurin

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Egenskaper och funktion av aminosyran Taurine, L-Taurin 

Taurine, L-Taurin är en icke essentiell aminosyra, men vid vissa tillfällen semiessentiell på grund av att den ingår i en amin-innehållande svavelgrupp. L-Taurin är en neurotransmittor som tillverkas i kroppen från cystein i levern och från metionin i övriga kroppen. Det krävs B6-vitamin för dess omvandling. Kvinnor har generellt större behov av taurin än män eftersom kvinnohormonet estradiol hindrar taurinsyntesen i levern. Taurinhalterna i blodet ökar allt eftersom zinkhalterna sjunker, vilket då leder till låga halter taurin i hjärnan. Zink är därmed mycket viktigt för taurine.

Funktion av Taurin, L-Taurin
Taurine  finns i hög koncentration i centrala nervsystemet, tallkottkörteln, näthinnan, hjärnan, skelettmuskulaturen och i vita blodkroppar. Taurinets uppgifter och olika roller är ännu inte fullständigt klarlagt. Den mest kända och väldokumenterade funktion hos Taurine är att konjungera gallsalter som emulgerar fett, då den ingår som beståndsdel i det ena av våra två viktigaste förekommande gallsalter.

Gallsalterna är en förening mellan kolsyra, som bildas ur kolesterol, gallsalter i tarmen och aminosyran glycin eller svavelföreningen taurine. Gallsalterna är vattenlösliga och emulgerar fettet d.v.s. omvandlar fettet till många små fettdroppar. En del är så små att de kan tas upp via tarmslemhinnan direkt, men emulgeringen är främst till för att åstadkomma en större yta där tarmens fettspjälkande enzymer kan arbeta. Gallsalterna påskyndar också verkan av bukspottskörtelns fettspjälkande enzym.

Gallsalterna behövs inte bara för absorptionen av vanligt fett utan också för upptag av de fettlösliga vitaminerna A, E, D och K. Gallsalterna håller det kolesterol som lämnar kroppen via galla i lösning och förhindrar bildning av gallsten. Gallsalterna ökar tarmperistaltiken så att tarminnehållet kommer i kontakt med tarmväggen och dess näring kan tas upp av kroppen. Taurine finns i störst mängd i hjärtat och bibehåller kalium och kalcium i hjärtmuskeln och stödjer därför hjärtfunktionen.

Taurine vid träning
Taurin kan bidra till förbättrad fysisk prestation och kroppssammansättning. För de som tränar används tillskott av taurin för att öka fokus, förebygga muskelkramp samt som energibooster. I likhet med glutamin, anses taurin vara en villkorligt essentiell aminosyra som under perioder av extrem fysisk utmattning då kroppen inte producerar tillräckligt på egen hand, och komplettering kan behövas.

Taurin reglerar vätskebalansen och mineralsalter i blodet. Det upprätthåller rörlighet för kalium, magnesium och natrium genom cellmembranen och reglerar jonbalans mellan celler. Tack vare sin förmåga att reglera elektrolyter kan det spela en roll för att förebygga muskelkramp. Taurin har betydelse vid  muskelkontraktion, där aminosyran förbättrar möjligheten för musklerna att generera kraft genom att öka upptaget och frisättning av kalciumjoner.

Taurin fungerar som en metabolisk sändare och är viktig för hjärnans ämnesomsättning. Det stabiliserar pulsen eftersom det är en hämmande neurotransmittor, som bidrar till att förbättra fokus under träning. Aminosyran bidra även till att stabilisera cellmembran i hjärnan och hjärtat.

Taurine, L-taurin

Taurine, L-taurin

Egenskaper av aminosyran Taurine:

  • Vid stress förbrukas taurine fortare.
  • Bidrar till normal hjärtfunktion.
  • Betydelse för normalt immunsystem..
  • Bidrar till ökad IQ hos downssyndrome.
  • Taurine bidrar till normal ögonhälsa.
  • Taurinets mest kända funktioner är att konjugera gallsalter som emulgerar fett.
  • Bidrar till ökad fokus.
  • Bidrar till normal muskelfunktion och motverkar kramp.
  • Bidrar till ökad energi.
Toxicitet av Taurine: Man  ska inte kombinera taurin med asprin för det kan stimulera frisättning av magsyra och orsaka ulceros kloit. Taurin får inte heller intas tillsammans med alkohol.
Se hela gymgrossistens utbud av Aminosyror - protein och andra kosttillskott

Produkter

KÄLLOR & REFERENSERPeter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: 468, ISBN: 91-631-7910-5.

Bildkälla: Wikimedia commons/ Taurine

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa