Att rena kroppen från tungmetaller

by Mikaela Bjerring on 8 maj, 2017 · 0 comments- Sidan innehåller reklam genom annonslänkar till återförsäljare -

in Blogg, Detox-kost, Forskning, Hälsa, Kost, Sjukdomar - Symtom, Superfoods

Vi utsätts dagligen för en mängd giftiga ämnen. De finns i luften vi andas in och maten vi äter. De kan hittas i kroppsvårdsprodukter, hushållsartiklar och mycket annat som vi omger oss med. Även om vi är noga med att minimera vår exponering av toxiner, så går de aldrig att undvika helt. Men genom att stödja kroppens avgiftningssystem, så kan kroppen lättare och snabbare göra sig av med många av dessa gifter.

Att rensa kroppen på tungmetaller - chlorella, spirulina och koriander

Kroppens reningssystem

Kroppen har ett eget effektivt avgiftningssystem, som är anpassat för att handskas med främmande ämnen och föra ut dom ur systemet. Vi klara alltså av en viss belastning av toxiner, men när det blir för mycket hinner kroppen inte med. T.ex kan tungmetaller som aluminium, kvicksilver och kadmium bädda in sig i vår fettvävnad och vårt skelett. Där kan de sedan lagras under en lång tid tills vi börjar lida akuta hälsoproblem från överbelastning av tungmetaller. Genom att vi är noga med att minimera mängden gifter vi får i oss, och samtidigt stödja utrensningen i kroppen kan vi göra mycket för vår hälsa.

Att stödja kroppens avgiftning

Det bästa man kan göra är självklart att försöka minska ner på exponeringen av toxiner. Renare mat och renare vatten samt inkludera livsmedel som stödjer avgiftningssystemet. Omge sig av en hälsosammare miljö och välja ekologiska och naturliga produkter så långt det bara går. Det är också viktigt att man äter en balanserad och näringsrik kost, eftersom det finns ett starkt samband mellan vår näringsstatus och ansamlingen av toxiner och tungmetaller i kroppen. Man får inte heller glömma att huden är ett av våra utrensningsorgan, så att vi är fysiskt aktiva och svettas är av stor betydelse. Man kan även torrborsta kroppen, basta och göra varma och utrensande bad regelbundet för att stödja hudens utrensningsfunktion.

Många toxiner lagras i fettvävnaden, i underhudsfettet och levern. Viktminskning kan därför leda till att lagrade gifter frigörs till blodet för att sedan kunna föras ut ur kroppen (1). Sen beror det också på vad det är för toxiner. Vissa kan omsättas snabbt, medan andra som tungmetaller kan lagras under mycket lång tid. Bly har t.ex en halveringstid i skelettet på 20-30 år (2).

Maten som kan stödja utrensningen av tungmetaller

Det finns vetenskapligt stöd för att vissa livsmedel kan stödja kroppens avgiftningssystem. Genom studier har man t.ex sett att chlorella, spirulina och koriander är effektiva för att eliminera toxiska ämnen som lagrats i kroppen, inklusive tungmetaller. Det är även anledningen till varför dessa växter ofta ingår i olika detoxprodukter.

Vid ett forskningsprojekt som utfördes i mitten av 1990-talet av Heart Desise Research Foundation, New York, USA upptäckte man att koriander är effektivt för att eliminera kvicksilver som lagrats i kroppen (3) (4). Det väckte intresse för vidare forskning runt om i världen. En studie som utfördes vid Institutionen för atomenergi i Indien, fann att koriander var väldigt effektivt för att ta bort kvicksilverjoner från vattenlösningar (5). Vid en annan studie (6) har man sett att koriander kan bidra till en minskad inlagring av bly i skelettet med 22%. Ytterligare en studie (7) visade att koriander kan minska inlagringen av kadmium i vävnader med 20-30 %. Dessutom kan den avgiftande effekten öka när man intar koriander tillsammans med algen chlorella (8).

Det finns också mycket stöd för att chlorella effektivt kan hjälpa till att eliminera tungmetaller som lagrats i kroppen (9) (10) (11). Forskning har visat att Chlorellans fiberrika yttre cellväggar har förmåga att binda till sig tungmetaller och andra toxiner, så som kvicksilver, aluminium, bly kadmium och PCB, och föra ut dessa ur kroppen. Det innebär en effektivare utrensning och en stor avlastning för avgiftningsorganen. Den fantastiska algen spirulina har liknande egenskaper (12) (13). Spirulina innehåller nämligen ett ämne som heter fykocyanin, vilket innehåller kvävemolekyler som binder till sig tungmetaller och på så sätt hjälper till att föra ut dessa.

Att inkludera Clorella, spirulina och koriander i kosten

Man kan med fördel inkludera chlorella, spirulina och koriander i sin dagliga kost. chlorella och spirulina finns både som pulver och tabletter och koriander kan intas färsk eller som torkad. Alpha Plus har även en produkt, Mighty Detox som innehåller en kombination utav chlorella, spirulina och koriander.

Återförsäljare av dessa produkter hittar du här

Relaterade inlägg:

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Imbeault P, Chevrier J, Dewailly E et al. Increase in plasma pollutant levels in response to weight loss in humans is related to in vitro subcutaneous adipocyte basal lipolysis. Int J Obes Relat Metab Disord 25, 1585–1591.

(2) Nikolas C. Papanikolaou , Eleftheria G. Hatzidaki , Stamatis Belivanis, George N. Tzanakakis , Aristidis M. Tsatsakis. Lead toxicity update. A brief review. Med Sci Monit, 2005; 11(10): RA329-336

(3) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8686573

(4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8914687

(5) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15721537

(6) Aga M, Iwaki K, Ueda Y et al., (2001) Preventive effect of Coriandrum sativum (Chinese parsley) on localized lead deposition in ICR mice. J Ethnopharmacol 77, 203–208.

(7) Ren H, Jia H, Kim S et al., (2006) Effect of Chinese parsley Coriandrum sativum and chitosan on inhibiting the accumulation of cadmium in cultured rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Fish Sci 72, 263–269.

(8) Carr et al, (1998) Karakterisering av kadmium-bindningskapaciteten av Chlorella vulgaris. Bulletin om miljöförorening och toxikologi. 60:. 433-440

(9) Effect of Chlorella intake on Cadmium metabolism in rats - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20016697

(10) Protective effects of Chlorella vulgaris in lead-exposed mice infected with Listeria monocytogenes - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12781705

(11) Carr et al, (1998) Karakterisering av kadmium-bindningskapaciteten av Chlorella vulgaris. Bulletin om miljöförorening och toxikologi. 60:. 433-440

(12) Spirulina den gröna mirakelalgen- https://shop.textalk.se/shop/ws89/48789/art39/77119639-825a78-spirulina.pdf

(13) Supermat - Läkande mat från naturens hjärta. Författare: John Opsahl. ISBN: 978-82-99-89383-1

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: