Fetma – ett växande folkhälsoproblem!

by Mikaela Bjerring on 21 november, 2015 · 0 comments

in Blogg, Hälsa, Kost, Viktkontroll


Svenskarna blir allt mer hälsomedvetna och mer än 70 procent av befolkning i Sverige upplever att de har god hälsa. En undersökning från folkhälsomyndigheten visar att sedan 2004 har drog- och alkoholmissbruk minskat betydligt och det är allt färre som röker. Samtidigt har antalet personer med fetma ökat i Sverige. I dag är ungefär varannan svensk överviktig och var sjunde svensk lider av fetma – ett växande folkhälsoproblem.

Viktminskning och fetma

Problemet med fetma ökar i Sverige

I Sverige har har man sett att fetman eskalerat betydligt sedan 1980-talet och ökningen fortsätter. Om 15 år tror man att var 5:e person kommer att lida av fetma, jämfört med var 7:e idag.

Förutom gener och livsstil så beror det ökade problemet med fetma till stor del att vi äter allt mer. Enligt Cochrane, en oberoende organisation som bevakar medicinsk forskning över hela världen, har portionsstorlekarna näst intill fördubblats sedan 1960-talet. Det säger sig själv att vi inte kan stoppa i oss mer energi än vi gör av med om vi vill behålla viktkontroll. Om man däremot redan lider av övervikt/fetma så måste man få i sig betydligt mindre kalorier än vad vad man förbrukar för att uppnå en viktminskning. Sedan är det även av en stor betydelse för hälsan att den mat vi äter är näringstät.

Andra bidragande orsaker till övervikt kan vara medicinering, hormonella problem, problem med sköldkörteln och en för hög stressnivå. Att äta en kost som är fel sammansatt där näringsupptaget och förbränningen inte fungerar som den ska kan även det vara en bidragande orsak. Gluten är ett exempel på ett ämne som ofta kan ställa till det i kroppen. Förutom viktproblem så kan det bidra till en rad andra hälsoproblem.

Att använda BMI för att bedöma vikt

Ett enkelt sätt att bedöma om någon är överviktigt, normalviktig eller underviktig är att använda sig av BMI (Body Mass Index). Man utgår då från förhållandet mellan vikt och längd. Bra att tänka på är att BMI enbart mäter den totala kroppsmassan och inte vad den är uppbyggd av. En person som är vältränad och muskulös kan fortfarande vara hälsosam även om BMI indikerar övervikt då muskler väger mer än fett.

För att räkna ut ditt BMI så multiplicerar du din längd i meter med din längd i meter.  Dividera sedan din vikt med det talet. Exempel: Du är 1,70 meter lång och väger 70 kilo:

1,70 x 1,70 = 2,89

70 / 2,89 = 24,2 som är ditt BMI

Riktlinjer för BMI

BMI < 20 Undervikt
20 < BMI < 25 Normalvikt
25 < BMI < 30 Övervikt
30 < BMI < 40 Fetma grad 1 och 2
BMI > 40 Fetma grad 3

 

Midjemåttet är lika viktig som vikten

Midjemåttet är lika viktig att mäta som vikten. Det är i första hand fettet runt buken som påverkar kroppens hälsa negativt. Midjemåttet bör inte överstiga 88 cm för kvinnor och 102 cm för män. För barn och äldre gäller andra mått.

Att tänka på

Att äta mindre energi än vad man förbrukar är ett måste vid viktminskning. Det är även av stor betydelse att man förstår skillnaden mellan bra vikt och bra hälsa. Lika viktigt som att ha koll på kaloriintaget så bör man se till att man äter en näringstät kost så man får i sig tillräckligt med näring – vitaminer, mineraler, aminosyror, bra fettsyror etc.

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARFolkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/

Sjuklig fetma ett växande problem: http://ki.se/forskning/sjuklig-fetma-ett-vaxande-problem


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: