Förmåner med att äga en miljöbil!

by Mikaela Bjerring on 7 oktober, 2014 · 3 comments- Sidan innehåller reklam genom annonslänkar till återförsäljare -

in Blogg


Vi människor har i generation, efter generation misshandlat vår värld och dess miljö till en enda stor röra. Man behöver inte längre vara biolog, bohem eller miljöaktivist för att förstå vikten med att ta ämnet på allvar.

Transportfordon är idag en av den största boven till vår försurade och nedbrutna miljö. Vägtrafikens avgasutsläpp påverkar naturen genom utsläpp av försurande och ozonbildande ämnen och har dessutom en stor negativ effekt på människors hälsa. Förbränning av fossila bränslen som bensin och diesel ger upphov till utsläpp av koldioxid vilket bidrar till växthuseffekten som har en negativ påverkan på klimatet.

Vägtransporter svarar för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid.  För att minska utsläppen av de klimatpåverkande gaserna krävs att man förbättrar bilarnas energieffektivitet, ökar andelen miljöanpassade fordon och bränslen samt dämpar den pågående och förväntade trafikökningen. Om man äger en icke miljövänlig bil så kan man bidra till miljön genom att t.ex sätta in en effektivare katalytisk omvandlare. Mer om hur det går till kan du läsa vidare om här.

Förmåner med att äga en miljöbil

Miljöbilar och fordonsgas

De allra flesta av oss är dock beroende av transporter på ett eller annat sätt. Vi måste kunna förflytta oss själv och saker med hänsyn till kostnad, tid, energieffektivitet, men inte minst för miljön – vilket kan vara en utmaning.

Gasbilar är miljöbilar och kan vara en av lösningarna på denna kamp. Fordonsgas är väsentligt bättre för miljön då koldioxidutsläppen minskar med cirka 25 procent för naturgas och nästan 100 procent för biogas. Enligt statens energiutredning är biogas idag det bästa alternativa fordonsbränslet, både ur ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv. På många orter finns idag biogasdrivna fordon och mätningar har gjorts som påvisar en klart förbättrad stadsmiljö efter införandet av biogasdrivna fordon.

Förmåner med att ha en miljöbil

Förutom billigare bränsle så har du många förmåner som ägare av en miljöbil som t.ex så har du kostnadsfri parkering i ett 15-tal kommuner och allt fler är på väg att införa samma privilegium.  Du får 40% reduktion på förmånsvärdet på gasbil eller bil som kan laddas från nätet.

Som privatperson får du dessutom fem års skattefrihet på din miljöbil. Andra lokala ekonomiska stimulanser kan även förekomma, men varierar beroende på vilken kommun du är bosatt i. Idag kan man även konvertera många bensindrivna bilar till gasdrift. Din bil kommer därefter bli miljöklassad och du kan ta fördel av de förmåner som finns.

 

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARNaurvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/Vagtrafik/Vagtrafikens-miljopaverkan/

Om miljövänliga bilar: http://www.gasbilen.se/Att-tanka-din-gasbil/FAQFordonsgas/FAQBiogas

Om biogas: http://www.biogas.se/

Om hur matavfall blir till biogas: http://www.srvatervinning.se/matavfall


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 3 comments… read them below or add one }

1 Oscar oktober 9, 2014 kl. 11:35

Det är synd att det blev så många fel. Du får bara 40% reduktion på förmånsvärdet på gasbil eller bil som kan laddas från nätet. Du får INTE 10 000 för en miljöbil utan fem års skattefrihet. Du slipper INTE trängselskatt. Och vägtransporter är för det första inte samma sak som bilar (lastbilar m.m. är också vägtransporter) och det beror på var emissionerna av försurande ämnen är. I Ex Göteborg står sjöfarten för 60% av SO2 emissionerna och 51% av NOx emissionerna som är främsta anledningarna till försurning och dålig luftkvalitet. Men läs gärna på miljofordon.se så kan man också se en aktuell lista på bilar som klarar kraven.

Svara

2 Mikaela Bjerring oktober 9, 2014 kl. 13:01

Tack för din feedback. Tydligen har de tagit bort förmånen att slippa trängselskatt i Stockholm som fanns innan och lika så bidrag när man köper en miljöbil. Har därför ändrat detta i texten.

Svara

3 Tina oktober 15, 2014 kl. 20:58

Jag har en miljöbil och är så nöjd med den 🙂

Svara

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: