Forskning om Omega 3

by Mikaela Bjerring on 6 februari, 2012 · 0 comments

in Blogg, Forskning, Hjärnan - Minnet, Hjärt- och kärlhälsa, Kost, Kosttillskott, Sjukdomar - Symtom

Forskning visar att vi en gång i tiden åt närmare lika mycket omega 3 som omega 6. I dag innehåller den västerländska kosten på nästan 15 gånger mer omega 6 än omega 3 vilket ger en obalans mellan fettsyrorna i kroppen. Både Omega-3 och Omega-6 är essentiella fettsyror och har en lång rad viktiga funktioner i kroppen, men där måste alltid finnas en balans för att vi ska må bra och fungera optimalt.

Det har gjort mycket forskning om Omega-3

Det har gjort mycket forskning om Omega-3

Det har gjorts mycket forskning på Omega 3-fettsyror och dess omfattande hälsoeffekter. Forskarna har särskilt intresserat sig för Omega 3-fettsyrornas positiva inverkan på hjärta och kärl. Denna essentiella fettsyra har visats bidra till att sänka blodets nivå av triglycerider, sänka blodtrycket och hålla blodkärlen elastiska.

Andra områden där Omega 3-fettsyrorna sannolikt verkar ha en positiv effekt är för muskel- och ledhälsa, Alzheimers, hjärnfunktionen/minnet, adhd, depression, inflammatorisk tarmsjukdom, psoriasis, reumatism, och astma.

Mycket forskning pågår även om Omega 3-fettsyrornas betydelse för den tidiga utvecklingen hos barn och hur marina fettsyror kan ha en positiv effekt på inlärnings- och koncentrationsförmågan.

Balansen mellan Omega 6 och Omega 3
Att balansen mellan fettsyrorna Omega 6 och Omega 3 anses som väldigt viktig beror på att de två olika fettsyrorna har motsatt funktion i kroppen. Generellt går det att säga att omega-6 omvandlas till ämnen som framkallar inflammation i kroppen. Inflammationer är kroppens försvar mot främmande bakterier och virus och är oftast något positivt. Men långvariga inflammationer är inte bra – det kan leda till många olika sjukdomstillstånd. Omega 3 är till motsats från Omega 6 inflammations hämmande. Omega 3 är ett av de mest studerade näringsämnen, och det har gjorts mer än 10 000 undersökningar. Dess positiva hälsoeffekt har upptäckts på många olika delområden.

Omega 3 vid depression
Hos personer som lider av olika typer av depression har det upptäckts att dessa har haft betydligt lägre nivåer av Omega 3 fettsyror i blodet än andra. Det har blivit förstått efter ett stort antal undersökningar att Omega-3 fettsyror visat sig lindra depression betydligt. (1)

Omega 3 effekt vid hjärt- och kärlsjukdomar
Omega 3-fettsyrornas positiva effekt på hjärt- och kärlsystemet har varit känt sedan länge. Det kanske till och med är den mest tydligt bevisade hälsoeffekten av Omega 3 (2).

Omega 3 och hjärnfunktion
Positiva resultat av Omega 3 har upptäckts i många aspekter av hjärnans funktion. Det har gjorts mycket forskning runt Omega 3 och dess positiva inverkan på minnet. Denna fettsyra antas även förbättra tillståndet vid Alzheimers och demens. Omega 3 fettsyror rekommenderas också i förebyggande syfte och behandling av posttraumatiskt stressyndrom som förekommer efter olyckor och andra trauma (2).

Omega 3 och sport
Idrottarens och den aktiva konditionstränarens kropp är under hård ansträngning. Rätt sorts mat och återhämtande vila är en väsentlig del för att nå önskade resultat och utveckling. Vid uthållighets- och styrketräning är det bevisat att  Omega 3 fettsyror gör stor nytta. Det har nämligen upptäckts att Omega 3 har främjande effekt vid proteinsyntes dvs. muskeltillväxt (3). Dessutom upptäcktes det på en studie som gjordes på karateträning, att intaget av Omega 3 har ett samband med utvecklingen av reaktionshastigheten. Även musklerna visade sig återställas snabbare och muskeltrötthet tröskeln visade sig förbättras i och med Omega 3-intag (4).

Omega 3 vid allergi och astam
Det har visat sig att Omega 3 kan minska allergiska symptom i en forskning omfattande 568 försökspersoner (5), (6). Forskningen visar också att om mamman under graviditeten använt Omega 3 så minskar risken för att barnet blir allergiker (7), (8). Andra forskningsresultat visar att intag av Omega 3 kan användas i förebyggande syfte mot astma (9).

Omega-3 och diabetes
Typ II-diabetes blir allt vanligare och forskningsresultat visar att Omega 3 har en gynnsam effekt vid behandling  (10). Fettsyrehalten av Omega 3 i blodet är relaterad till insulinresistensen, och användningen av Omega 3 fettsyror i form av näringstillskott sänker även typ II-diabetespatienternas homocysteinvärden (11).

Här kan du läsa mer och köpa:

Omega-3 från marina källor Omega-3 från vegetabilisk källa Omega-3 för barn

 

 

 KÄLLOR & REFERENSERPeter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: 255-267, ISBN: 91-631-7910-5.

(1) Rondanelli et. al. 2010 Jun 15. Appleton KM, Rogers PJ, Ness AR. Updated systematic review and meta-analysis of the effects of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids on depressed mood. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):757-70.

(2) Penny M. Kris-Etherton, William S. Harris, Lawrence J. Appel and for the Nutrition Committee "Fish Consumption, Fish Oil, Omega-3 Fatty Acids, and Cardiovascular Disease" Circulation: Journal for American Heart Association 2002:106; 2747-2757.

(3) Ks. myös Murphy RA, Mourtzakis M, Chu QS, et al. Nutritional intervention with fish oil provides a benefit over standard of care for weight and skeletal muscle mass in patients with nonsmall cell lung cancer receiving chemotherapy. Cancer. 2011 Feb 28. doi: 1

(4) Peoples GE, McLennan PL. Dietary fish oil reduces skeletal muscle oxygen consumption, provides fatigue resistance and improves contractile recovery in the rat in vivo hindlimb. Br J Nutr. 2010 Aug 9:1-9.

(5) Warstedt K, Furuhjelm C, Duchén K, et al. The effects of omega-3 fatty acid supplementation in pregnancy on maternal eicosanoid, cytokine, and chemokine secretion. Pediatr Res. 2009;66(2):212-7.

(6) Hoff S, Seiler H, et al. Allergic sensitisation and allergic rhinitis are associated with n-3 polyunsaturated fatty acids in the diet and in red blood cell membranes. Eur J Clin Nut 2005: advance online publication

(7) Furuhjelm C, Warstedt K, Larsson J, et al. Fish oil supplementation in pregnancy and lactation may decrease the risk of infant allergy. Acta Paediatr. 2009.

(8) Krauss-Etschmann S, Hartl D, Rzehak P, et al. Decreased cord blood IL-4, IL-13, and CCR4 and increased TGF-beta levels after fish oil supplementation of pregnant women. Allergy Clin Immunol. 2008;121(2):464-470.e6.

(9) Peat J, Mihrshahi S, et al. Three-year outcomes of dietary fatty acid modification and house dust mite reduction in the Childhood Asthma Prevention Study. J Allergy Clin Immunol 2004;114(4):807-13. Dry J, Vincent D. Effect of a fish oil diet on asthma: results of a 1-year double-blind study. Int Arch Allergy Appl Immunol. 1991;95(2-3):156-7.

(10) Zhu QQ, Lou DJ, Si XW, et al. Serum omega-3 polyunsaturated fatty acid and insulin resistance in type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2010 Apr;49(4):305-8.

(11) Pooya S, Jalali MD, Jazayery AD, et al. The efficacy of omega-3 fatty acid supplementation on plasma homocysteine and malondialdehyde levels of type 2 diabetic patients. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009;18.

Bildkälla: wikimedia commons / Omega 3, Public domains

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: