Magnetismens inverkan på kroppen

by Mikaela Bjerring on 5 februari, 2014 · 2 comments

in Alternativ medicin, Blogg, Forskning, Hälsa, Muskler – Skelett – Leder, Sjukdomar - Symtom


Att magnetism påverkar vår kropp på ett flertal områden har sedan länge varit känt, vilket även ligger till grunden för den alternativa behandlingsmetoden magnetterapi. Magnetterapi har genom studier visats ha en positiv effekt på obalanser i kroppen, ge bättre sömn, öka blodcirkulationen, lindra smärta och bidra med minskad stelhet i muskler och leder.

Magnetterapi har använts i århundraden och många böcker, dokument och forskningsrapporter skrivna av läkare och forskare vittnar för dess hälsofrämjande effekt även om den alternativa metoden många gånger blivit ifrågasatt. Det finns studier som visar att 7 av 10 blir hjälpta av magnetism, dvs. samma statistik som vid läkemedelsintag. Under senare årtionden har metoden fått mycket uppmärksammats som en alternativ behandling. Idag finns det madrasser, sulor, magnetsmycken m.m som bygger på denna alternativa terapi.

Kroppens energifält

Kroppens energifält

Under senare år har även speciella former av magnetterapi prövats inom konventionell sjukvård, som till exempel vid behandling av depression, och svårläkta benbrott. Behandlingen har visat ge bra effekt. Magnetstyrkan som då använts har varit betydligt starkare än den som finns i konsumentprodukter (1), (5).

Är vår kropp magnetisk?
Vår kropp är full av magnetiska fält som finns i alla våra miljontals celler, vilket elektriskt laddade partiklar som finns runt om oss reagerar på. Alla celler är kontrollerade av svaga elektriska och magnetiska impulser. De styr vår hjärtrytm, nervimpulserna och hjärnvågorna (1).

Hur fungerar då magnetterapi?
Alla våra celler i kroppen förses med näringsämne och gör sig av med slaggprodukter genom joner vilket är elektriskt laddade partiklar. Till exempel så transporteras syre runt i kroppen med positivt laddade joner, järnjoner som finns i hemoglobinet i de röda blodkropparna. Hemoglobinet tar även med sig slaggprodukten koldioxid i retur som vi sedan blir av med via andning (1).

Magnetarmband

Magnetarmband

Vi är beroende av svaga inre magnetfält som kontrollerar våra kroppsfunktioner så som hjärtrytmen, hjärnvågor, nervimpulser och mycket annat. Magnetterapi är speciellt utformade magneter som skapar en cirkulär växelverkan som då stimulerar jonerna och deras rörelse. Detta gör att blodcirkulationen, syre- och näringsupptagningsförmågan förbättras samtidigt som kroppen lättare kan göra sig av med slaggprodukter. Det finns även studier som visat att magnetterapi bidrar till en smärtlindring via nervbanorna (1) (2) (3).

Ett brittiskt företag som tillverkar magneter för terapeutiskt ändamål har gjort studier som visar på en ökad blodcirkulation, genom ökad värme och rodnad i huden där magneten placerats. Deras studier tyder också på att magneterna kan sänka pulsen och därmed förbättra balansen mellan stresshormonet adrenalin och det lugnande hormonet oxytocin. (5)

Magnetterapi är fritt från biverkningar och är idag en populär alternativ metod för att stödja hälsan och välbefinnandet. Har du själv någon erfarenhet av magnetterapi och dess effekter så lämna gärna en kommentar!

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) boken ”Magnetterapi för läkning och smärtlindring” av Roger Coghill.

(2) Modern vetenskap om magnetterapi: http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/97nr3/97-3art6.htm

(3) magnetterapi har en positiv inverkan på blodflödet: Examensarbete i Sjukgymnastik, Avd. för sjukgymnastik Inst. för Medicin & Hälsa, författare: Anna Petersson & Hanna Svensson

(4) www.magnetmadrass.se/sjukskoterskan-forklarar/

(5) Hälsa.se : http://www.halsa.se/kategori/naturlig-halsa/naturmedel-alternativmedicin/magneter--halsa-eller-humbug/


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 2 comments… read them below or add one }

1 Mona Fransson juni 5, 2016 kl. 14:34

Jag vill ha nyhetsbrev
Mona Fransson

Svara

2 Mikaela Bjerring juni 6, 2016 kl. 09:25

Då lägger jag till dig till nyhetsbrevet Mona.

Svara

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: