Meditation bemästrar sinnet och tankar

by Mikaela Bjerring on 19 juli, 2011 · 0 comments

in Blogg, Meditation, Psykisk hälsa, Spiritualitet

Meditation bemästra sinnet och tankar

Meditation bemästra sinnet och tankar

Meditation hjälper dig bemästra ditt sinne och dina tankar och på så sätt skapa en inre balans och harmoni.

Meditation är en psykisk och kroppslig teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerat med avspänning. Meditation används i sin grund till att radera allt det falska som finns i människan. Att bemästra sitt falska sinne och ta kontroll och bemästra sina tankar som sinnet skapar. Sinnet kan föda tankar som ljuger! Som när du känner en ständig oro, även fast du vet att oron är obefogad. Som när en och samma tanke bubblar upp, tankar som kanske stör eller känns obehagliga, då är det ditt falska sinne som spökar, vilket bildar ett destruktivt tänkande.

Meditation innebär att föra en stilla begrundan, att lyssna inåt, en försjunkenhet. Det finns olika former av meditation men meningen är att man ska stilla sitt sinne, bli mer harmonisk, hitta sin inre balans och få insikt i vad och vem man är. Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum.

Den vanligaste tekniken i meditation är att sitta stilla och avspänt med slutna eller halvöppna ögon och fokusera sin uppmärksamhet och sitt medvetande på en inre föreställning, eller tvärtom på att inte ha någon inre föreställning alls. Det mest grundläggande i meditationsprocessen är att behärska uppmärksamheten.

Den objektinriktade meditationen innebär att man begränsar eller koncentrerar uppmärksamheten på ett föremål för meditation, såsom en bön, energi-centra i kroppen (Chakras) eller en fantasi. Fantasier innebär att man föreställer sig färger, former och/eller ljud (mantras).

Den objektlösa meditationen är en öppen uppmärksamhet och en mottaglighet för såväl yttre som inre stimuli. Denna meditationsform kallas ibland även för djupmeditation och betecknar då ett medvetandetillstånd snarare än en viss meditationsteknik. Detta tillstånd är vanligen målet med de flesta meditationsformer.

Meditationen är en universell företeelse. De fenomen som åtföljer meditationen är desamma över hela världen, men formuleringarna på olika religioners och kulturers symbolspråk skiljer sig åt . Meditation presenteras i väst ofta som en metod för avspänning. Detta har sin grund i att vissa fysiologiska förändringar kan uppstå under meditation och registreras; förändringar som är de rakt motsatta till en stressreaktion:

  • Minskad syreförbrukning.
  • Minskad puls- och andningsfrekvens.
  • Minskad hastighet av ämnesomsättning.
  • Sänkning eller stabilisering av blodtrycket.
  • Minskad ledningsförmåga i huden.

Lär dig meditera: Meditation

Vill du må bättre? Hälsokost till bästa pris!

Relaterade inlägg:
Mental utveckling – vägen till framgång
Visualisering
Dröm- tro- strategi- mål
Känslor formar dina tankar
Framgångar börjar med en vision
Mental styrka- vägen till ett rikare liv

Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jain_pindāstha_meditation.jpg

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: