Selen ( Se )

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Selen ( Se ) och dess funktion i kroppen

Selen är en antioxidant och ingår i enzym som skyddar cellerna mot oxidation, samverkar med vitamin E och deltar i immunologiska försvarsmekanismer. Brist på selen har bland annat satts i samband med hjärtmuskelförändringar. (1)

Musslor är en rik källa för Selen ( Se )

Musslor är en rik källa för Selen ( Se )

Selenbrist
Det finns bara ett fåtal rapporter om selenbrist hos människa. Studier tyder på att en dålig selenstatus är förknippad med ökad risk för vissa cancerformer. Vissa studier visar också på mer hjärt-kärlsjukdomar i selenfattiga områden. (1)

Den svenska kosten är förhållandevis fattig på selen. Undersökningar har visat (1) att svensk kost ger 0,03-0,04 milligram per dag hos vuxna. I den svenska kosten bidrar fisk med cirka 25 procent, kött och inälvsmat med cirka 25 procent, mjölk och ost med knappt 20 procent samt ägg med cirka 10 procent. Inhemska vegetabilier är fattiga på selen, medan halterna i importerade vegetabilier kan variera beroende på ursprung. (1)

Svår selenbrist kan leda till sjukdomarna keshan disease som ger hjärtproblem och keshan-beck disease som ger ömma stela, svullna leder och artrit.
Hos husdjur kan selen förebygga muskelförtvining.(2)

Exempel på vad Selen har för funktion i kroppen (1), (2):

  • Betydelse för nivån av sköldkörtelshormoner i kroppen.
  • Stödjer immunsystemet.
  • Stödjer kroppens skydd mot tungmetaller.
  • Betydelse för normal cellfördelning.

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

 
 
KÄLLOR & REFERENSER



(1) Livsmedelsverket – http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Salt--mineraler/Selen-/

(2) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: 372-377 , ISBN: 91-631-7910-5.

Bildälla: wikimedia commons

»crosslinked«



Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa