Rosenrot (Sedum roseum)

by Mikaela Bjerring · 0 comments- Sidan innehåller reklam genom annonslänkar till återförsäljare -

Klicka för att gå direkt till produkter

Rosenrot (Sedum roseum) och dess egenskaper

Rosenrot tillhör familjen fetbladsväxter och kallas även för ” den Svenska ginsengen”. I Sverige växer rosenrot i torrsand i de svenska fjällen, Hälsingland, Norrbotten, Bohuslän och odlas på Öland. Denna ört har använts av samer sedan urtider. Rosenrot (Sedum roseum) har traditionellt använts som naturläkemedel  för dess positiva egenskaper på mentala hälsan, för ökad koncentration och prestation och för att minska stress och trötthet.

Rosenrot växer även i arktiska områdena i Asien. Rosenrotens rötter doftar rosor vilket förklarar namnet.
 Denna ört anses vara en adaptogen, vilket betyder att de stabiliserar och balanserar vitala kroppsfunktioner, den hjälper kroppen att anpassa sig och hantera stress.

Adaptogenernas effekt i rosenrot
Dom adaptogena ämnena i rosenrot är salidrosid och rosavimin. Dessa hjälper hjärncellerna att återställa balansen mellan de olika nervsubstanserna. Detta bidrar till att man fungerar bättre mentalt, blir mer stresstålig och får en ökad koncentrationsförmåga.

Idrottsmän använder ofta rosenrot för att öka sin prestationsförmåga.
 Effekten från rosenrot märks ofta snabbt oftast samma dag eller efter några dagar. Det är även en av få örter och läkemedel som är centralstimulerande och får säljas fritt.

Historisk användning av Rosenrot
Den grekiska läkaren Dioscorides blev först 77 e.v.t. med att dokumentera medicinska effekter hos rosenrot i boken De Materia Medica. Linné namngav den långt senare till Rhodiola rosea och rekommenderade den mot hysteri, bråck, svårmod, huvudvärk och impotens.

Rosenrot

Rosenrot

Modern forskning av rosenrot
1961 hittade Ryssen G.V. Krylov rosenrot i södra Sibirien. Hans forskning kom att peka på att rosenrot i någon utsträckning skyddar djur och människor från skadeverkningar av stress, gifter och förkylning.
 Det har gjorts över 200 studier på rosenrot. Egenskaper som har beskrivits pekar på att rosenrot kan ha effekt vid långvarig trötthet och stress, svag syresättning och oxidativ stress. Bakom egenskaper tros en centralstimulerande effekt finnas, en hög halt av antioxidanter och kanske att rosenrot stimulerar immunförsvaret.

En Placebokontrollerad, dubbelblind studie (5) med 161 personer visade att rosenrot ger bättre stresshantering redan efter två timmar efter intag. (2003, Phytomedicine) 161 unga män (kadetter) fick under ett antal veckor leva på ett så kontrollerat sätt som möjligt. Samma mat, samma mängd sömn etc. Testpersonerna väcktes sedan kl 02.00. Hälften fick Rosenrot, hälften fick placebo därefter fick de genomföra ett antal komplicerade och krävande tester. Efter två timmar mättes försökspersonernas stressnivå, hjärtfrekvens och problemlösningsförmåga.

Den grupp som fått Rosenrot extrakt hade genomgående markant bättre testresultat. De kände sig betydligt piggare, de hade lättare att fokusera och att lösa problem. Även deras stressnivå sjönk markant. 
Gruppens stressnivå mättes både via subjektiva parametrar och via blodtryck och puls. Samtliga mätvärden visade att Rosenrotsgruppens stressnivå var avsevärt lägre. Totalt uppgav 3 ggr så många i Rosenrotsgruppen ett ökat välbefinnande jämfört med placebo- och kontrollgruppen. Detta redan två timmar efter intag av två tabletter Rosenrot. 
Skillnaden mellan problemlösningsförmågan hos placebo och Rosenrotsgruppen var mycket tydlig. I många av testerna visade Rosenrotsgruppen en förbättring jämfört med placebo på mellan 100-300%. (6)

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

 KÄLLOR & REFERENSER(1) Peter Wilhelmsson, Lev ung längre, ICA bokförlag. Sida: 238, ISBN: 91-534-2085-3

(2) Vår örtabok, Rabén prisma, Sidor: 80, 85, ISBN 91-518-2782-4

(3) Wikipedia / Rosenrot: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rosenrot

(4) Naturmedicin24: http://www.naturmedicin24.se/rosenrot/

(5) Darbinyan V, Kteyan A, Panossian A, Gabrielian E, Wikman G, Wagner H. Rhodiola rosea in stress-induced fatigue – A double blind cross-over study of a standardized extract SHR-5 with a repeated low-dose regimen on the mental performance of healthy physicians during night duty. Phytomedicine 7:365-71; 2000.

(6) Shevtsov VA, et al. A randomized trial of two different doses of a SHR-5 Rhodiola rosea extract versus placebo and control of capacity for mental mork. Phytomedcine 10:95-105; 2003 • Greenmedicine.se •

Bildkälla: Fotograf: Opioła Jerzy, wikimedia commons – public domains: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhodiola_rosea_a4.jpg


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa