Ovanliga fobier

by Mikaela Bjerring on 19 februari, 2011 · 1 comment

in Alternativ medicin, Blogg, Forskning - Studier, Hälsa

Att leva med en fobi imiterar ens liv, utveckling och livskvalité. Men vad är det egentligen som skapar dessa starka känslor av rädsla hos vissa människor?

Det verkar vara rätt oklart vad en fobi hos en person grundar sig i, men det finns vissa påstående om att det kan vara genetiskt eller en händelse under uppväxten som påverkat. Det har också gjorts vissa studier som visar att fobier kan uppstå när hjärnans överföring av signaler mellan nervcellerna kommer i obalans. Detta kan då leda till av man övertolkar antydan till fara i situationer som egentligen är ofarliga.

Olika fobier

En fobi är en irrationell fruktan för en viss sak eller situation. Den kan vara så svår att personens liv blir helt präglat av denna rädsla. De flesta känner till rädslan för mörker, spindlar, höjder eller instängda rum, men man kan också vara rädd för många andra saker. Man kan skapa en fobi för i stort sätt vad som helst. Här är ett litet urval av några mer ovanliga:

  • Aikmofobi: Rädsla för vassa och spetsiga föremål. Människor som lider av detta i extremt hög grad kan till och med vara rädda för ett pekande fingeer.
  • Agyrofobi: Rädsla för att korsa en väg. Den har inget med trafik att göra, eftersom en tom väg är lika skrämmande.
  • Anthofobi: Rädsla för blommor. En åkomma som kan göra det mycket svårt för den drabbade att röra sig utanför bostaden.
  • Charophobi: Rädsla för att dansa. Många tycker inte om att dansa, men här talar vi om en skräck, som kan göra människor sjuka.
  • Coulrofobi: Rädsla för clowner. Och det gäller inte bara onda clowner, som ju skall vara skrämmande, utan också om helt vanliga sådana.
  • Nomofobi: Rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt. Det är en av de senast beskrivna fobierna. Den kan vara så uttalad att man aldrig stänger sin mobiltelefon och har den med sig överallt.
  • Osmofobi: Rädsla för lukter. Detta tillstånd kan vara begränsat till en enda speciell lukt eller alla slags starka lukter.
  • Phobofobi: Rädsla för fobier. Man kan också bli så rädd för att bli rädd att detta i sig blir ett problem.
  • Spectrofobi: Rädsla för speglar och den egna spegelbilden. Det är ett sällsynt tillstånd men uppfattas som en extrem fruktan för att inse vem man är.
  • Tetrafobi: Rädsla för siffran 4. Denna fobi är särskilt utbredd i många asiatiska länder, där orden för 4 och död ofta är mycket lika varandra.

 

Hur kan man behandla en fobi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller beteendeterapi (BT) är de behandlingsformer som visat sig uppnå bäst resultat när det gäller att behandla olika fobier och så många som 85-90 % blir botade. Behandlingen utgörs dels av exponering och dels av att förändra de tankar som väcks av det fobiska. Exponering (att utsätta sig för det obehagliga) ska ske upprepade gånger, stegvis och under lång tid kombinerat med att man jobbar med tankarna runt problemet.

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAREgidius, H. (1994). Natur och kulturs Psykologi lexikon. Stockholm: Natur och kultur.


John G. Robertson: An Excess of Phobias and Manias. Senior Scribe Publications 2003.

Barlow, D. H. (1993). Clinical Handbook of Psychological Disorders Second Edition. New York: The Guilford Press.

Hawton, K., Salkovskis, P. M., Kirk, J., och Clark, D. M. (1995). Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric

American Psychiatric Association. (översatt av Herlofson, J. och Landqvist, M.) (1995). Mini-D IV Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV. Pilgrim Press.

Problems A Practical Guide. Oxford: Oxford University Press.

Hellström, K. (1996). Brief Cognitive Behavioral Treatment in Specific Phobias. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 587.


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 1 comment… read it below or add one }

1 Emma februari 19, 2011 kl. 18:48

Jag tror min man har Charophobi ( rädd för att dansa) 🙂

Svara

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: