Tryck inte ner dina känslor, hantera dom!

by Mikaela Bjerring on 10 januari, 2011 · 0 comments

in Blogg, Personlig utveckling

Tryck inte ner dina känslor, hantera dom! Att trycka ner sina känslor kan leda till många sjukdomar.

Tryck inte ner dina känslor, hantera dom!

Tryck inte ner dina känslor, hantera dom!

Forskare har sett att människor som trycker ner sina känslor ofta utvecklar sjukdomar. Att inte kunna handskas med inre stress, uppleva en känsla av hopplöshet, hjälplöshet kan i sin tur leda till ilska, depression eller aggression.

Hur man handskas med inre stress och sina känslor är minst lika viktigt för hälsan som kost, motion och bra sömn.

Känslor bör alltid få sitt utlopp och uttryckas på något sätt (men helst då så det inte skadar dig själv eller andra.) Vi fungerar alla olika med induviduella behov. Det gäller att  hitta det sätt som passar dig, exempelvis avslappningsövningar, någon form av sport, anförtro dig till någon och prata ut, konstnärligt skapande, genom andlig /spirituell upplevelse m.m.

Det är väl forskat om att negativa känslor, svår stress, trauman eller tillstånd av svår förtvivlan och sorg som inte hanteras ofta leder till svår sjukdom som efterföljd. Många beteendeforskare är överens om cancer patienter har ett halv år till 2 år tidigare varit utsatt av någon form av förtryckta känslor.Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: