Vitamin / mineral kombinationer

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Kosttillskott av Vitamin / mineral kombinationer

Idag känner vi till 13 vitaminer som är essentiella (livsnödvändiga) vilket innebär att vi regelbundet måste få i oss dem via maten eftersom kroppen inte själv kan producera dem. Det finns dock vissa undantag då D-vitamin till viss del kan bildas i huden vid solexponering och en viss mängd B-vitaminer som bildas i tarmen.  Även mineralämnen är livsviktiga och grundstenar för många av kroppens tusentals funktioner. De kan inte skapas i kroppen utan måste hämtas utifrån och tillföras varje dag för att ersätta de gamla. (1) (3)

Vitaminer och mineraler är ett antal livsnödvändiga ämnen som kroppen till största del inte själv kan bilda, därför måste de tillföras kroppen genom kosten och vid behov kompletteras genom kosttillskott. Vitaminer och mineraler behövs i kroppen bland annat för att frigöra energi från maten, som behövs för att bygga muskler, ben, blod och andra vitala vävnader. Utan en jämn tillförsel av vitaminer och mineraler, kan vi inte upprätthålla en god hälsa och normal tillväxt. (3)

Om man får brist på någon vitamin eller mineral, kan de ge upphov till näringsbrister och i sin tur leda till bristsjukdomar. Kom dock ihåg att kosttillskott inte kan ersätta måltider utan är ett komplement till varierande och hälsosam kost. (1) (2)

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

KÄLLOR & REFERENSER


(1) Livsmedelsverket / vitaminer : http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Vitaminer/

(2) Näringslära för högskola, Liber AB 2006 Sidor: 252-260 , ISBN 91-47-05355-0

(3) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: 147-149, ISBN: 91-631-7910-5,

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa