Vitaminer

by Mikaela Bjerring

Klicka här för att gå direkt till produkter

Idag känner vi till 13 vitaminer som är essentiella (livsnödvändiga) vilket innebär att vi regelbundet måste få i oss dem via maten eftersom kroppen inte själv kan producera dem.  Nio vitaminer är vattenlösliga: Vitamin C och åtta B-vitaminer. Vitamin C finns mest i grönsaker och frukt och B-vitaminer finns mest i spannmål, kött och fågel. Fyra vitaminer är fettlösliga – A, D, E och K – och finns mest i feta livsmedel som oljor, fet fisk och mjölk. (1)

Fettlösliga:

Vattenlösliga:

Vitaminer och dess funktion
Varje vitamin har sin bestämda biologiska funktion. Vitaminer är ett antal livsnödvändiga organiska ämnen som kroppen till största del inte själv kan bilda, därför måste de tillföras kroppen genom kosten och vid behov genom kosttillskott. Om man får brist på någon vitamin, kan de ge upphov till näringsbrister och i sin tur leda till bristsjukdomar. (1) (2)

Många vitaminer samverkar med kroppens olika enzymer. Allting som händer i kroppen handlar i grunden om kemiska omvandlingar av olika slag. Vitaminer hjälper enzymerna med att flytta om atomer, de är exempelvis absolut nödvändiga när kroppen förbränner socker och fett för att få energi. Andra vitaminer utgör i stället råmaterial för ett hormon. (2)

Vissa vitaminer fungerar som antioxidanter och verkar som ett slags “konserveringsmedel” inne i kroppen  som bland annat bidrar med att skydda fettämnen från härskning. Antioxidanter bygger upp vårt immunsystem och bekämpar fria radikaler som kan ge upphov till många sjukdomar. (2)

Vitaminer är viktiga för kroppen och delkomponenter i enzymer, vilka fungerar som katalysatorer i nästan alla metaboliska reaktioner. Vitaminer är på så sätt delaktiga i reglering av ämnesomsättning, omvandling av fett och kolhydrater till energi samt för uppbyggnad av av ben och andra vävnader. Kroppen kan inte själv tillverka vitaminer så därför måste de tillföras via kosten. Det finns dock undantag då D-vitamin till viss del bildas i huden vid solbestrålning och även en viss mängd B-vitaminer kan bildas i tarmen. (3)

vitaminer

vitaminer

Kostens innehåll av vitaminer
Näringsvärdet och innehållet av vitaminer i vår kost har successivt försämrats genom tiderna på grund av försämrat näringsvärdet i marken, onaturliga odlingsmetoder och tidig skörd av omogna frukter och grönsaker så de ska tåla långa transporter och långvarig lagring. Dessutom förekommer i stor utsträckning raffinering och industriell bearbetning av moderna livsmedel, vilket ger ytterligare försämring av näringsvärdet. (2) (3)

På grund av kemiskt vatten-och luftföroreningar har vi fått i oss många toxiska ämnen genom årens lopp. För att skydda oss mot denna ökade toxiska belastning behöver vi idag ett bättre skydd. Kombinationen ökad toxisk belastning, ett försämrat näringsvärde i födan och ökad konsumtion av snabb/skräpmat ger oss ett sämre skydd och gör det ytterligare nödvändigt att se ens individuella behov när det gäller vitaminer, mineraler och andra näringsämnen. (2) (3)

Vitamin- mineralterapi
Fler läkare och terapeuter börjar gå över till att använda vitamin-mineralterapi enligt biologiska mönster naturen själv valt istället för att använda syntetiska läkemedel, som ofta ger biverkningar som följd. Förhoppningsvis kommer det i den närmaste framtiden även bli ännu mer vanligt och ett självklart val att använda vitamin- mineralterapi för att förebygga och behandla sjukdom. Megavitaminterapi eller så kallad ortomolekylärterapi innebär att man ger megadoser av vitaminer som kan vara tio, hundra eller tusen gånger starkare än rekommenderad daglig dos. (3)

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

Källor för rekommendationer: Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5, Peter Wilhelmsson, Lev ung längre, ICA bokförlag, ISBN: 91-534-2085-3

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.