B12 vitamin – kobalamin

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Funktion av vitamin B12 / Kobalamin

Vitamin B12 även kallat kobalamin är en vattenlöslig vitamin och är kemiskt det mest komplexa vitaminet. Allvarlig brist kan ge perniciös anemi (blodbrist), och neurologiska symtom. (1) (2)

Spirulina är en bra källa av B12 vitamin - kobalamin

Spirulina är en bra källa av B12 vitamin - kobalamin

Vegetarianer och veganer måste vara extra uppmärksamma eftersom vitamin B12 finns nästan uteslutet i animaliska födoämnen.
 Även äldre kan få brist på vitaminet eftersom förmågan att ta upp B12 minskar med åldern. I människotarmen sker syntes av B12-vitamin men det är inte fastställt om vi kan tillgodogöra oss det eller inte. Där måste alltid finnas en balans av vitamin B12 och Folsyra i kroppen. (1) (2)

Exempel på vad vitamin B12 / Kobalamin har för funktion i kroppen (1), (2):

  • Stödjer nervsystemets funktion.
  • Bidrar till produktion av röda blodkroppar.
  • Bidrar till normal funktion hos kroppens alla celler.
  • Bidrar till produktionen av DNA och RNA.
  • Stödjer cellernas ämnesomsättning.

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

KÄLLOR & REFERENSER


(1) Livsmedelsverket - http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Vitaminer/Vitamin-B12-/

(2) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: 189-197 , ISBN: 91-631-7910-5.

Bildkälla: Wikimedia commons

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa