B9 vitamin – Folsyra

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Funktion av Folsyra / vitamin B9

Folsyra även kallat vitamin B9 är en vattenlöslig vitamin som finns i olika former vilket kallas folater och som alla har folsyraaktivitet. Folsyra är bland annat nödvändigt för cellernas ämnesomsättning och för bildningen av röda blodkroppar. Brist kan ge blodbrist (anemi). (1) (2)

Bild: wikimedia commons - Spenat är en bra källa för B9 vitamin - Folsyra

Bild: wikimedia commons - Spenat är en bra källa för B9 vitamin - Folsyra

Eftersom folsyra krävs för att syntes av DNA kan brist påverka hela kroppen. Brist på folsyra märks tidigt i benmärgen där celldelning sker snabbt och blodbrist uppstår. Folsyra bidrar även till att skydda DNA mot förändringar som kan leda till cancer. (2)

Folsyra vid graviditet
Alla kvinnor som kan tänkas bli gravida rekommenderas att ta tillskott eftersom folsyra behövs för att fostret ska utvecklas normalt under graviditeten. Om du har låga halter folat i blodet när du blir gravid löper du ökad risk att få komplikationer.  Tillräckligt av folsyra har också visat sig minska risken för missbildningar. Eftersom inte alla graviditeter är planerade rekommenderas alla kvinnor som kan tänkas bli gravida att ta folsyratillskott. (1) (2)

Livsmedelsverket rekommenderar gravida att ta tillskott av folsyra varje dag fram till tolfte graviditetsveckan, för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Efter vecka 12 har folsyra ingen effekt mot ryggmärgsbråck. Det är dock viktigt att fortsätta få i sig tillräckligt med folsyra under hela graviditeten. Det behövs för fostrets utveckling och mammans blodbildning. Folsyra bidrar även till bättre bröstmjölksbildning. (1) (2)

Exempel på vad Folsyra/ folat har för funktion i kroppen (1), (2):

  • Bidrar till syntes av DNA och RNA.
  • Stödjer en normal absorption av näringsämnen från tarmen.
  • Bidrar till stor del till cellförnyelse i kroppens vävnader.
  • Bidrar till bildningen av röda och vita blodkroppar.
  • Stödjer läkningsprocesserna i kroppen och bidrar till att bibehålla friskt hår och hud.
  • Stödjer normal leverfunktion.

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

KÄLLOR & REFERENSER(1) Livsmedelsverket – http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Rad-om-folsyra/

(2) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: , ISBN: 91-631-7910-5.

Bildkälla: Wikimedia commons, public domains

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa