Aktiva barn utvecklas bättre

by Mikaela Bjerring on 21 mars, 2011 · 0 comments

in Blogg

Aktiva barn utvecklas bättre och Små barn har ett stort behov av att röra sig. De har ”spring i benen” och svårt att sitta still. Det här är i grunden något positivt, som hjälper barn att må bra och utvecklas på bästa sätt.
Att barn får leka, använda sin kreativitet och fantasi, gör dem till mer hälsosamma, ambitiösa och kreativa vuxna.

Barn behöver röra sig för sin utveckling. De får genom att pröva och lyckas med rörelser en positiv självuppfattning och växande självförtroende. Den växande kroppen behöver aktivitet för att alla olika organsystemen ska utvecklas på optimala sätt.

Barn behöver också röra sig för sin motoriska utveckling. Att styra och samordna kroppens muskler till balans och olika rörelsemönster, är motoriska färdigheter som byggs upp genom att prova och göra rörelser, om och om igen under uppväxtåren. Att balansera, stödja, åla, krypa, rulla, gå, springa, hoppa, klättra, hänga och kasta-fånga är sådant som barnen behöver öva för att utvecklas på ett bra sätt.

Socialt utvecklas barn genom att leka med andra barn. Genom förmågan till rörelse får de större möjlighet att utforska omvärlden och skaffa sig nya erfarenheter. Nyare svensk forskning har dessutom visat att en utvecklad motorik understödjer koncentration och inlärning i allmänhet, också när det gäller färdigheter som att läsa och räkna.

Att röra sig varje dag stimulerar aptiten och gör det lättare att få i sig alla de näringsämnen som behövs för att må bra, utan oro för övervikt. Vikten är ett resultat av individens energibalans, d v s om energiintaget (mat och dryck) är jämförbart med energiutgifterna (fysisk aktivitet och basalmetabolismen) är individen i viktbalans.

Basalmetabolismen är energi som behövs för att hålla individen vid liv och motsvaras ungefär av omsättningen under sömn. Den utgör hos barn i snitt ca 60 % av den totala energiåtgången. Om energiintaget överskrider energiutgifterna blir resultatet viktuppgång och vice versa. Risken för att som vuxen bli överviktig påverkas starkt av avsaknad fysisk aktivitet under barndomen.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: