Allergi, Intolerans

by Mikaela Bjerring · 1 comment

Klicka här för att gå direkt till produkter

Allergi degranulation processen

Allergi degranulation processen

Allergi  och intolerans innebär en immunologiskt förmedlad reaktion för överkänslighet. Allergi- och överkänslighetsreaktioner är onormala försvarsreaktioner från kroppen på ämnen som för de flesta människor är helt ofarliga. Antalet individer som drabbas av dessa reaktioner har ökat påtagligt under senare delen av 1900-talet, framför allt i de industrialiserade delarna av världen. Den medicinska specialitet som sköter allergiska sjukdomar kallas allergologi.

Födoämnesintolerans är ökad känslighet mot vissa födoämnen, och begreppet används när födoämnesöverkänslighet inte beror på födoämnesallergi.

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

Vid luftbärande allergier

Pälsdjurallergi

Laktosintolerans och glutenintolerens

 KÄLLOR & REFERENSERWikipedia/ Allergi och tolerans: sv.wikipedia.org/wiki/Allergi, sv.wikipedia.org/wiki/Födoämnesintolerans

Bildkälla: Illustratör: Paweł Kuźniar, Wikimedia commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allergy_degranulation_processes_01.svg

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

{ 1 trackback }