Antioxidanter och träningsvärk

by Mikaela Bjerring on 29 juni, 2011 · 0 comments

in Blogg, Träning

Träningsvärk drabbar inte bara otränade utan även vältränade. Det saknas fortfarande mycket kunskap om vad som exakt händer i musklerna vid träningsvärk eller varför det uppstår. Förr trodde forskarna att orsaken till träningsvärk var för att muskelfibrerna brast. Idag tror forskarna att det är precis tvärtom, att träningsvärk beror på att muskelfibrerna växer till storleken. Eftersom muskelfibrer inte har några smärtnerver måste smärtan komma från omgivande bindväv. Så den nya teorin är att bindvävens smärtnerver retas när muskeln sväller snabbt. Man utgår numera att träningsvärk är nyttig men inte nödvändig för muskeltillväxt.

Antioxidanter

Begreppet antioxidanter betecknar en grupp där många olika näringsämnen ingår. Antioxidanter har alla gemensamt att de förhindrar bildning av och skadeverkan från vissa reaktiva syre- och kväveformer. En del av de skadliga ämnena är så kallade fria radikaler. Det finns två huvudgrupper att antioxidanter: endogena antioxidanter som är de som kroppen själv tillverkar och de antioxidanter som kommer från kosten. Det finns starka antioxidanter som exempelvis bioflavonoider och enzymer och svaga antioxidanter som vissa vitaminer och fettsyror. Alla dessa antioxidanter kan inte ersätta varandra eftersom alla deltar i ett mycket viktigt samarbete och måste vara i balans för att effektivt skydda mot ovälkomna fria radikaler.

Fria radikaler

Vid uthållighetsträning ökar syreomsättningen och där med ökad produktion i kroppen av fria radikaler. Hårt muskelarbete kan även leda till träningsvärk. Man tror idag att anledningen av träningsvärk har att göra med den ökade produktionen av fria radikaler och därför anser man även att det finns skäl att tro att antioxidanter är av extra stor betydelse vid idrott och träning. Intag av kosttillskott i form av antioxidanter i samband med fysisk aktivitet har visats minska biomarkörer för oxidativ stress. Studier på idrottarre talar dock för att regelbunden träning leder till ett stimulerat endogent antioxidativt försvar. Detta är alltså ett mycket komplicerat område, där effekten av enstaka antioxidanter, olika doser och kombinationer måste studeras vidare vid olika typer av träning och hos individer med olika träningsstatus. Dagsläget talar dock att det finns fördelar med extra intag av antioxidant vid fysisk träning.

Här hittar du Antioxidanter

Näringslära, 5:e upplagan, ISBN 91-47-05355-0, Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muscle_pathways.svg, public domains

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: