Att återställa hälsan med Ljudterapi!

by Mikaela Bjerring on 22 februari, 2011 · 1 comment

in Alternativ medicin, Blogg, Hälsa

Vi vet alla hur musik och andra ljud kan påverka oss. Musik och olika ljud tar fram olika känslor så som glädje, välbehag, sorg och smärta. Dessa känslor påverkar i sin tur nervsystemet som påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt. Det är denna vetenskap som ligger i grunden för ljudterapi som kan bidra med en läkande effekt på kropp och själ.

Alla former av påfrestningar eller skador, fysiska som psykiska, sätter spår i våra kroppar. Vissa skador visar sig mycket påtagligt och är lätta att spåra tillbaka till själva händelsen. Andra finns kvar som kroppsminnen och kan påverka oss på ett sätt som är mindre påtagligt. Dessa kan visa sig i form av smärta eller sjukdom vid ett senare tillfälle i livet.

Att återställa hälsan med Ljudterapi!

Att återställa hälsan med Ljudterapi!

Långvarig stress och negativa känslor ger upphov till spänningar i muskler och organ, vilka har en nära förbindelse med nervsystemet. När vi oroar oss, upplever negativa känslor eller stress så får musklerna och berörda organ negativa impulser från det centrala nervsystemet.

Vår kropp kan uppfatta ljud både fysiskt, psykiskt, känslomässigt och själsligt. Ljudterapi kan helt enkelt bidra med att ta bort blockeringar och stress på inre organ, körtlar och energibanor och skänker samtidigt harmoni till kropp och själ.

När ljudvågor med samma frekvens når organet kan stress och blockeringar lösas upp och försvinna. Vävnader gör att ljudvågor fortplantas lätt och deras effekt kan därför liknas vid en djupgående massage på atom- och molekylnivå. Låter man inte skorstenspipan bli sotad regelbundet utfärdas ofta ett eldningsförbud. När man sedan rensar avloppet och sotar skorstenen så fungerar allt normalt igen. Det är likadant med kroppen.

Musikakupunktur är en ljudterapi och behandlingsform som arbetar med hela livsenergin. Livsenergin påverkas av hur vi mår mentalt, känslomässigt och fysiskt. Låg livsenergi leder till sjukdom. Våra tankar och känslor kan vara våra bästa vänner liksom våra största fiender. När kraven stiger oss över huvudet kommer stressen.

Ljudterapi kan bidra med att de blockerade energibanorna åter får energin att strömma och de organ som kanske inte fungerat som det ska under ett tag ges möjlighet att återhämta sig. Detta sker genom vår kropps enastående förmåga att hela och läka sig själv. Människokroppen är enkelt uttryckt designad för att vara frisk och kroppen har förmågan att återhämta sig från alla möjliga tillstånd så länge vi ger den en chans.

{ 1 comment… read it below or add one }

1 Emma februari 27, 2011 kl. 12:23

Det är så sant, musik påverkar en så mycket! Det kan förändra ens humör på bara några sekunder:)

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: