Bättre andning och Syreupptag

by Mikaela Bjerring on 4 juli, 2011 · 0 comments

in Blogg

Syre är nödvändigt för att upprätthålla liv och att få i sig tillräckligt med syre genom rätt andning är viktigt för hälsan.

Syret i luften
Människan är beroende av syre, och genom att andas rätt ökas syreintag vilket leder till bättre hälsa och ökat välbefinnande. 
Hela 65 % av vävnaden i kroppen består av syre och reagerar med nedbrytningsämnena från maten för att bilda koldioxid, vatten och energi.

För hundratals år sedan bestod luften av 30-40 % syre och i dag ligger den endast på 18-22 %. Detta påverkar både vår hälsa och miljö negativt.
 Att syrenivån i luften sjunkit beror bland annat på att algerna i vattnet är förorenade. Alger anses vara planetens största producent av syre. Även att regnskog aktivt huggs ner påverkar syrehalten i luften.

Det är nog inte så många som tänker på att syrebrist i kroppen kan leda till så många risker för vår hälsa. Att lära sig att andas rätt genom olika andningstekniker har hjälpt många till bättre hälsa.

Andas rätt och öka intaget av syre
Inte nog med att vi inte får optimalt med syre via luften, så andas de flesta människor även fel. Rätt andning har många fördelar för hälsan och fördelarna med ökad syretillförsel är många. Ökat intag av syre minskar kroppens försurning, minskar stress, oro, nervositet, rädsla, ger mer energi, bättre koncentration ökar välbefinnandet.

Andningstekniker
Det finns olika andningstekniker man kan ta hjälp av för att öva upp sin andning. Ett exempel är: Lägg dig ner på rygg, lägg en hand på magen och en på bröstkorgen och se till att du är avslappnad. Slut ögonen och dra sakta in luften genom näsan tills lungorna är fyllda till max och magen är helt utspänd. Håll andan en stund och andas sedan långsamt ut till dess att lungorna är helt uttömda. Dra till sist in magen och pressa ut den sista luften. Upprepa…

Egenskaper och fördelar med att inta tillskott av syre eller syrebehandling:

  • Cellerna behöver ständigt tillförsel av syre, syrebehandling kan öka leveransen av syre och näring till cellerna
  • Syre stimulerar produktion av vita blodkroppar som bekämpar infektioner
  • Syre är viktigt för kroppens avgiftning och för att föra ut slaggprodukter
  • Syre har virus och bakteriedödande egenskaper, virus och bakterier kan inte leva i en syrerik miljö
  • Syre hämmar tumörtillväxt
  • Syre bryter ner och avgiftar petrokemikalier
  • Syre gör röda blodkroppar friskare, membranen blir mer flexibla
  • Syre ökar aktiviteten och effektiviteten hos antioxidanter
  • Syre accelererar citronsyracykeln som är kroppens huvudsakliga biokemiska system för frigörande av energi från socker och då ökar den allmänna ämnesomsättningen

Tillskott av aktiverat syre i vätskekoncentration
Aktiverat syre i vätskekoncentration är en typ av syretillskott. Detta syretillskott är jonbundet stabiliserat syre till mineralämnen i en kolloidal form för att säkra att det är stabilt till det når cellerna. Det finns flera produkter som innehåller aktiverat syre som blandas med vatten eller juice.

Här hittar du: Cellsyre

Bildkälla: creative commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diaphragmatic_breathing.gif Textkälla: Källor: Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5, Peter Wilhelmsson, Lev ung längre, ICA bokförlag, ISBN: 91-534-2085-3


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: