D-vitamin vid trötthet och depression

by Mikaela Bjerring on 26 oktober, 2013 · 0 comments

in Blogg, Forskning, Kost, Kosttillskott, Sjukdomar - Symtom

Tillräckligt med D-vitamin bidrar till vår hälsa och välmående på många nivåer och brist kan ligga bakom en mängd olika symtom och hälsotillstånd. D-vitamin är ett unikt vitamin då det egentligen är ett steroidhormon som påverkar uttrycket av hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Det har därmed en stor inverkan på vår hälsa och välmående. D-vitaminbrist är vanligare än vad vi tror.

Vår främsta källa av D-vitamin är från solens strålar som vid hudexponering kan bilda vitaminet i kroppen. Tyvärr så är det väldigt liten del av året som vi på vår mörka och kalla breddgrad kan ladda våra förråd av D-vitamin den vägen och måste därför förlita oss på att vi får i oss tillräckliga mängder genom kost och kosttillskott.

Brist på D-vitamin

Brist på D-vitamin kan påverka kroppen och hälsan på en mängd olika sätt. Många som inte får i sig tillräckligt med D-vitamin känner av det i form av trötthet och/eller depression (1). D-vitaminbrist kan även orsaka värk, muskelsvaghet, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och irritabilitet m.m. Ofta får man vid dessa symtom läkardiagnosen depression, utbrändhet eller stressyndrom. Många gånger skulle det dock säkerligen löna sig att be sin läkare ta ett blodprov för att se om det är D-vitaminbrist som ligger bakom (2).

Det finns en stor mängd studier, forskning och artiklar som visar hur vanligt D-vitaminbrist är och vilken betydelse vitaminet har för vårt välbefinnande och hälsa.

Några exempel på Studier och forskning

Forskning visar att hjärnan behöver D-vitamin för att utvecklas normal och för att skydda nervcellerna. En studie som är gjord i Bristol i England på 2 700 barn under fem års tid visar att de som hade låga nivåer av D-vitamin var mer nedstämda. När dessa barn sedan kom i tonåren var de mer deprimerade än sina kamrater med höga D-vitaminhalter i blodet.

En studie visade att personer med låga nivåer av D-vitamin i blodet hade fler depressiva symtom. Studien visade även att ett tillskott av D-vitamin (20 000 eller 40 000 E per vecka) minskade depressiva symptom ytterligare. Kontrollgruppen som fick placebo förbättrades inte (4).

Tillskott av 4 000 E D-vitamin dagligen gav bättre rapporterat välmående under vintern än tillskott av 600 E per dag hos sammanlagt 64 deltagare (5).

Här hittar du bra D-vitamin

 

 KÄLLOR & REFERENSER(1) D-vitamin vanligare än vi tror : http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/6/6279/LKT0711s853_857.pdf

(2) Jorde R, et al. Effects of vitamin D supplementation on symptoms of depression in overweight and obese subjects: randomized double blind trial. J Intern Med. 2008 Dec;264(6):599-609. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2796.2008.02008.x/abstract

(3) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: 222-224 ,ISBN: 91-631-7910-5.

(4) Jorde R, et al. Effects of vitamin D supplementation on symptoms of depression in overweight and obese subjects: randomized double blind trial. J Intern Med. 2008 Dec;264(6):599-609.

(5) Vieth R, et al. Randomized comparison of the effects of the vitamin D3 adequate intake versus 100 mcg (4000 IU) per day on biochemical responses and the wellbeing of patients. Nutr J. 2004 Jul 19;3:8.

Vetenskap och hälsa – artiklar om D-vitamin:

http://www.vetenskaphalsa.se/tag/d-vitamin/

Artikel i expressen ”D-vitamin kan ge trötthet och depression:

http://www.expressen.se/halsa/d-vitaminbrist-kan-ge-trotthet--depression/

Artikel från Läkartidningen ” D-vitaminbrist är kanske vanligare än vi tror:

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=6279

Artikel hur hemmetsjournal ” Min extrema trötthet var D-vitaminbrist:

http://www.hemmetsjournal.se/Medicin/Medicin-och-halsa/Min-extrema-trotthet-var-D-vitaminbrist/

 Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: