Diagnostik / Analyser

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Diagnostik / Analyser ger dig indikationer om din hälsa

Människan påverkas hela tiden av inre och yttre faktorer: miljöinflytanden, väder och vind, tankar, känslor, sociala faktorer m.m. Invärtes och utvärtes betraktas som en helhet. Varje stresstillstånd eller obalans påverkar kroppens samtliga funktioner och kan ge sig till känna i ett karakteristiskt drag, ett fysiskt kännetecken.

Diagnostik och analyser syftar framför allt till att bestämma i vilken riktning de uppvisade störningarna avviker från den optimala funktionen, dvs. vilka faktorer som hos just denna individ framkallat vissa störningar och hur prognosen ser ut för framtiden. Alla sjukdomar börjar med en funktionsrubbning, och det är denna förändring man vill upptäcka redan innan det blivit en manifest sjukdom av den.


Produkter

Här hittar du böcker om  Alternativ medicin

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment