Irisdiagnostik

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Hur fungerar Irisdiagnostik?

Irisdiagnostik innebär att genom studier av ögats iris diagnostisera störningar i kroppen. Genom iris kan man ge en diagnostik av hur vår kropp mår. Ögat är vår kropps spegel, våra ögon visar allt.

Utvecklingen av Irisdiagnostik
Irisdiagnostik – eller irisanalys – är en gammal metod omnämnd av bl.a. Hippokrates. Modern irisdiagnostiken har dock sin upphovsman i den ungerske läkaren Ignatz von Peczely, som publicerade sina rön 1881. Han studerade ögat hos patienter som skadats och sedan opererats och noterade förändringar av ögats iris (regnbågshinna). Utifrån dessa samband utvecklade han en metod för att med hjälp av tecken i iris diagnostisera sjukdomar och funktionsstörningar i kroppen. I Sverige vidareutvecklades metoden av prästen och homeopaten Nils Liljeqvist vid sekelskiftet. Irisdiagnostik används i dag här i landet främst av homeopater och andra naturläkare för att sätta diagnos av hur kroppen mår.

Irisdiagnostik

Irisdiagnostik

Vad är Irisdiagnostik?
Likväl som att ögonen är själens spegel, finns där också kartan över kroppen. Ögonen kan visa både genetiska och förvärvade styrkor och svagheter. Det som syns i ögonen kan vara sådant som varit, är eller kan komma att utvecklas.

 Irisdiagnostik, ögondiagnostik eller iridologi som det också kallas är egentligen en screeningmetod, en analysmetod eftersom vi analyserar det som finns och pågår i kroppen. Undersökning av iris bör göras med pupillen sammandragen. Vanligen används en riktad lampa samt en förstorande lins som hjälpmedel. Blå ögon är lättare att avläsa än bruna. Det finns tre grundläggande tecken i iris, som alla har sin innebörd: onaturliga färger, cirkulära ringar samt tecken i form av fläckar eller linjer, svarta, vita eller mörka fläckar.

Ögonen visar tendenser, genetiska mönster men de kan även visa vad som funnits och vad som kan komma att utvecklas. Det finns inga ”perfekta” ögon, det vill säga ögon helt utan tecken. Alla människor har styrkor likväl som svagheter och dessa kan utvecklas och förbättras både emotionellt, andligt, fysiskt, psykiskt i vår kropp. Ögonen kan avslöja mycket om både kropp och själ. Du kan använda dig av ögondiagnostik för att få hjälp att bli mer medveten kroppens hälsostatus, genom att du blir medveten om var du har dina styrkor och svagheter. På så sätt kan du utnyttja dina styrkor, stärka dina svagheter, undvika destruktiva vanor och leva ett friskare liv.

Produkter

Här hittar du böcker om Alternativ medicin

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

KÄLLOR & REFERENSERDecker, J: Grundlage der Irisdiagnosik, Ettlingen 1965

Raimo Heino, Nya naturläkarboken, Raben Prisma ISBN: 91-518-3058-2

Bildlälla: Konstnär: Talos och Jakov – Wikimedia commons, Pubilc domain: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eye_scheme_mulitlingual.svg

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment