GAD – ångest, stress och oro

by Mikaela Bjerring on 18 mars, 2011 · 0 comments

in Blogg, Sjukdomar - Symtom

Stress, ångest  och oro är  tillstånd som kan drabba alla. Vi känner naturlig ångest vid till exempel skilsmässa, nära anhörigs död eller om vi får ett sjukdomsbesked eller annan stor förlust.

Den stressen  kan då yttra sig i känslor som ångest, oro, spändhet, panik och skräck, ofta i kombination med sorg. Personen har  då en ständig, malande oro och ångest som påverkar tankemönster och verklighetsuppfattning. GAD kan uppträda hos såväl barn som vuxna.

Det är alltså inte frågan om den ångest som uppkommer som en naturlig reaktion på en svår händelse och som successivt avtar.

Vid GAD handlar det istället om en mer oidentifierbar ångest och oro. En ständig oro för både små och stora händelser och till synes små vardagsproblem kan växa till svåra beslut för en person med GAD. Antingen kan ångesten komma attackvis, som panikångest eller i form av social fobi eller specifik fobi (att till exempel vara rädd för ormar, spindlar etc).

För att ytterligare definiera GAD ska man i flera dagar under minst sex månader ha upplevt minst tre av följande ångestsymptom:
• rastlöshet, en känsla av att vara uppskruvad och på helspänn
• koncentrationssvårigheter eller en känsla av att bli blockerad i tänkandet
• Lätt för att bli irriterad
• Blir snabbt trött
• muskelspänningar
• sömnstörningar (svårighet att somna, täta uppvaknanden, orolig sömn)

Personer med GAD Har lättare utveckla depression och andra ångestsjukdomar (som till exempel social fobi och panikångest). De kan också lättare drabbas av missbruk, ofta som en följd av att ha använt till exempel alkohol eller lugnande medel för att dämpa sin oro.

Många lider i tysthet av GAD i flera år, kanske under hela sitt liv utan att veta om att de har en ångeststörning eller inte vill erkänna för sig själv eller omgivningen att något är fel. Av de som söker hjälp är det vanligt att de söker för sina ångestsymptom, som spända muskler och dålig sömn.
Aktiviteter som yoga, meditation, Tai chi, Chi gong m.m. är väldigt effektivt vid stress och ångest.
Det finns även en del näringsämnen som kan hjälpa.

Klicka här för att gå till shop för Hälsokost – Kosttillskott

För mer info och produkter gå in på länken: Ångest

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: