Hälsofördelar med Quercetin enligt studier

by Mikaela Bjerring on 13 maj, 2014 · 2 comments

in Allergier - Astma, Blogg, Forskning, Hälsa, Kosttillskott, Sjukdomar - Symtom, Stress

Quercetin är ett växtpigment, en flavonoid som är vanligt förekommande i olika grönsaker och frukt och då speciellt i citrus, äpplen, mörka bär, lök och olivolja. Grönt te och rödvin har också pekats ut som att ha betydande mängder av quercetin.

Så vilken betydelse kan quercetin ha för vår hälsa? Flavonoider, såsom quercetin, är antioxidanter som bekämpar fria radikaler – kemiskt reaktiva ämnen som skadar cellmembran, DNA och orsaka celldöd. Men denna specifika flavonoid har visat sig ha vissa unika egenskaper. Här följer några studier som gjort med quercetin vid olika hälsotillstånd.

Manga frukter, bar och gronsaker ar rika pa quercetin

Astma, allergi och nässelfeber

När ditt andningsorgan är irriterat kan rodnad och svullnad visa sig på grund av frisättningen av histaminer. Quercetin har rapporterats ha en antihistamin effekt. Laboratorietester har visat att quercetin påverkar intracellulära enzymer och kan bidra till att hämma histaminfrisättning (1). Detta kan ofta ge lindring vid rinnande ögon, rinnande näsa, och svullnad i ansiktet.
Quercetin (antioxidant), bromelain (enzym) och C-vitamin har tillsammans visats sig mycket effektivt för att bli av med pollenallergi.

I en annan studie jämfördes effekten av quercetin vid  kontakteksem och ljuskänslighet. Forskarna fann att quercetin är effektivt för att hämma rodnad – tillskott av quercetin visade signifikant förbättring i båda förhållanden (2).

En studie 2013 (3) visade att quercetin hämmar ett enzym som bryter ner signalproteiner vilket ger svullnad och luftvägsförträngning. Quercetin orsakade en uppmjukning av luftvägarnas glatta muskulatur, vilket tyder på att tillskott av quercetin möjligtvis kan vara en terapeutisk lösning för personer som lider av övre luftvägsbesvär. (3) Förhoppningsvis kommer mer forskning att fortsätta att undersöka denna möjlighet.

Stödjer kardiovaskulär hälsa

Studier har visat att intag av flavonoider, speciellt quercetin, stödjer den kardiovaskulära hälsan. För det första underlättar det blodflödet (4) och för det andra har forskare observerat att quercetin skyddar mot höga kolesterolvärden (5).

Ger skydd vid stress

När man är stressad så producerar kroppen hormonet kortisol. Vid långvarig stress kan kortisol skada muskelvävnad, vilket leder till proteinnedbrytning i kroppen. Quercetin kan bekämpa dessa effekter genom att dämpa det enzym som behövs i kroppen för att utsöndra kortisol (6).

Stödjer normalt blodtryck

Förutom att stödja den kardiovaskulära hälsa, främjar även quercetin ett normalt blodtryck. En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, crossover studie utvärderade effekten av tillskott av quercetin. Resultat rapporten visade att deltagarna fick en stabilisering i systoliskt, diastoliskt och genomsnittligt artärtryck (7).

Quercetin som kosttillskott hittar du här

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Chirumbolo S. Rollen av quercetin, flavonoler och flavoner i modulera inflammatoriska cellernas funktion. Inflamm Allergi läkemedelsmål. 2010 september, 9 (4) :263-85.

(2) Weng Z, Zhang B, Asadi S, Sismanopoulos N, Butcher A, Fu X, Katsarou-Katsari A, Antoniou C, Theoharides TC. är Quercetin effektivare än cromolyn blockera human mastcell cytokinfrisättning och hämmar kontakteksem och ljuskänslighet hos människor . PLoS One. 2012, 7 (3): e33805. doi: 10.1371/journal.pone.0033805. Epub 2012 28 mars. (3) Townsend EA, Emala CW Sr Quercetin slappnar akut luftvägarnas glatta muskulatur och potentierar-agonist inducerad relaxation via dubbla fosfodiesteras hämning av PLC-och PDE4. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2013 Jul 19.

(4) Perez-Vizcaino F, Duarte J. flavonoler och hjärt-kärlsjukdom. Mol Aspects Med. 2010 December, 31 (6) :478-94. doi: 10.1016/j.mam.2010.09.002. Epub 2010 15 september.

(5) Egert S, bosy-Westphal A, Seiberl J, Kurbitz C, Nybyggare U, Plachta-Danielzik S, Wagner AE, Frank J, Schrezenmeir J, Rimbach G, Wolf S, Müller MJ. Quercetin minskar systoliskt blodtryck och plasma oxiderat låg- density lipoprotein koncentrationer i överviktiga individer med hög kardiovaskulär sjukdom riskerar fenotyp:. en dubbelblind, placebokontrollerad cross-over studie Br J Nutr. 2009 oktober, 102 (7) :1065-74. doi: 10.1017/S0007114509359127. Epub 2009 Apr 30.

(6) Cheng LC, Li LA. Flavonoider uppvisar olika effekter på CYP11B1 uttryck och kortisol syntes. Toxicol Appl Pharmacol. 2012 1 februari, 258 (3) :343-50. doi: 10.1016/j.taap.2011.11.017. Epub 2011 8 december.

(7) Edwards RL, Lyon T, Litwin SE, Rabovsky A, Symons JD, Jalili T. Quercetin sänker blodtrycket hos hypertensiva patienter. J Nutr. 2007 november; 137 (11) :2405-11.

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 2 comments… read them below or add one }

1 Inger Davidson maj 7, 2017 kl. 16:24

Hej,
ang Quercetin vad innebär ‘ hämma histaminfrisättning’ ? Är inte histamin värdefullt för kroppen?

Svara

2 Mikaela Bjerring maj 8, 2017 kl. 09:12

Histamin är den signalsubstans som kroppen utsöndrar vid en allergisk reaktion. Ju mer histamin som utsöndras, ju starkare allergisk reaktion. Så att histainfrisättningen hämmas gör att den allergiska reaktionen blir mildare.

Svara

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: