Hälsorisker med vanliga solskyddsprodukter

by Mikaela Bjerring on 11 juni, 2012 · 0 comments

in Blogg, Kroppsvård

Allt fler blir medvetna om de mindre bra ingredienserna i vanliga solskyddsprodukter. Det har skrivits en hel del om detta, både när det gäller hur det förstör miljön och den ökade risken för cancer och övriga hälsorisker.

Vanliga solskyddsprodukter
Det finns två olika sorters solkräm: en som ligger som ett fysiskt skydd på hudens yta och en som absorberas av huden och aktiveras först när den utsätts för solljus. En studie från University of California hävdar att den senare typen kan leda till cancer. Oro har även väckts för att de kemiska ingredienserna kan absorberas av huden.

Michael Prager från brittiska föreningen för kosmetiska läkare anser att det i vårt klimat är bättre att satsa på att skydda kroppen inifrån med hjälp av antioxidanter. I en studie som gjordes där 20 personer fick antioxidanter dagligen under en 12 veckors period märktes en tydlig förbättring i hudens förmåga att skydda sig mot solen.

Men professor Mark Birch-Marchin vid Newcastle University hävdar att enbart intag av antioxidanter inte ger tillräckligt skydd. Det bästa skyddet enligt många experter är att se till att skydda kroppen både inifrån och utifrån med hjälpa av kosttillskott i from av naturliga antioxidanter och en naturlig solskyddsprodukt fri från syntetiska och kemiskt framställda solfilter. (1)

Sola säkert utan hälsorisker från vanliga solskyddsprodukter

Sola säkert utan hälsorisker från vanliga solskyddsprodukter

Vanliga solskyddsprodukter förstör miljön
Naturvårdsverket konstaterar i en ny rapport att UV-filter från solskydd har hittats överallt i svenska vatten där de utgör en potentiell miljöfara.

Varje år använder vi svenskar hundratals ton med kemiska föreningar som ska skydda oss mot solens brännande strålar. Dessa kemikalier hamnar sedan till stor del i vattnet när vi badar. Även när vi duschar eller tvättar oss rinner dessa rakt genom reningsverken, som inte är byggda för att fånga upp dem.

Naturvårdsverket gjorde på uppdrag av Svenska miljöinstitutet -IVL- en undersökning av hur pass vanliga UV-filter är i den svenska miljön. Resultatet visar att ytvattnet vid badplatser under sommartid innehåller höga halter av UV-filter. Vattenprover från badplatser innehöll tolv av de tretton kemiska UV-filter som skulle undersökas. Tio av dem hittades även i bottensedimenten. Fyra av UV-filtren hittades dessutom i fisk. Samtliga undersökta UV-filter hittades också i avloppsvatten från reningsverk och i slam från reningsprocessen.

Rapporten från Naturvårdsverket konstaterar att toxikologiska data visar att flera av de undersökta UV-filtren kan utgöra en potentiell miljörisk, men att mängden data är begränsad. Svenska forskare har tidigare visat att de EU-godkända UV-filtren 4MBC (4-metylbensyliden-kamfer) och 3BC (3-bensylidenkamfer) kan störa reproduktionen hos fåglar. Andra studier har visat att alger är känsliga för UV-filter samt att de bleker koraller. (2)

Resultatet av en svensk studie visar att man inte bör använda solskyddskräm som innehåller bensofenon-3 till barn under två år. Enligt studien av Helena Gonzalez, läkare och forskare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, tar kroppen upp betydligt mer bensofenon-3 än man tidigare trott. Hon har undersökt hur ämnet utsöndras i urinen och fann att det fanns kvar i kroppen i upp till fem dagar efter användning. (3)

Naturliga solskyddsprodukter kan du läsa mer om här . Kombinera gärna med ett kosttillskott gjort på naturliga antioxidanter för att skydda huden inifrån som t.ex. Maxosol .

Här hittar du Naturliga solskyddsprodukter

 

 KÄLLOR & REFERENSER(1) Nyheter24 - nyheter24.se/nyheter/418736-solkram-kan-orsaka-cancer

(2) Ny teknik - nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3209470.ece

(3) Läkemedelsvärlden - lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=4681

Bildkälla: Public domains

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: