Hjärnans funktion påverkas av Fosfatidylserin

by Mikaela Bjerring on 10 augusti, 2011 · 1 comment

in Blogg

Minneskapaciteten minskar med upp till 50% med ökad ålder vilket anses bero på en minskad mängd av fosfolipiden  fosfatidylserin i hjärnan. Fostadidylserin ingår som en viktig del av cellmembranen i hjärnan och påverkar bland annat minne och inlärning. Hjärnans funktion påverkas därför positivt av  Fosfatidylserin. Fosfolipiden är en komponent av hjärncellmembranen och är viktigt för funktioner som tex; minne, vakenhet, förbättrad hjärnfunktion i åldrande hjärnor.

Brist kan på Fosfatidylserin kan orsaka:


  • Nedsatt minne
  • Mental förvirring
  • Koncentrationssvårigheter
  • Demens

Fosfatidylserin och den mentala funktionen

Hjärnans funktion påverkas av  Fosfatidylserin

Hjärnans funktion påverkas av Fosfatidylserin

Minneskapaciteten minskar som sagt med upp till 50% med ökad ålder. En försämrad förmåga att exempelvis komma ihåg och koncentrationssvårigheter, har visat sig vara kopplat till för lite fosfatidylserin. Man tror därför att om man tillför fosfatidylserin-komplex  som ett kosttillskott, kan man övervinna den minskande mentala funktionen. Försöken har visat sig vara överraskande positiva. Ett kosttillskott av Fosfatidylserin-komplex, som tas genom munnen, upptas i lätt av kroppen. Dubbla blindtester som  gjorts i både Europa och USA, visar att fosfatidylserin-komplex tagits som kosttillskott kan spela en väsentlig roll för vitaliteten.

Fosfatidylserin i kosten

Vår genomsnittskost innehåller ett överflöd av kolhydrater, proteiner och fett. I det senare finns det emellertid en sorts väsentliga näringsämnen, fosfolipiderna, där detta inte stämmer. Konsumtionen av fosfolipider ligger i allmänhet under det uppskattade dagliga behovet. Denna brist, som sällan omtalas av näringsexperter, kommer sig av det enkla faktum att fosfolipid-innehållet i nästan alla matprodukter är relativt lågt.

Fosfolipiderna har en i allmänhet viktig biologisk funktion – de utgör grunden för alla biologiska cellmembran. Det är faktiskt så att de flesta fysiologiska aktiviteterna äger rum på eller genom det biologiska membranet där fosfolipiderna sörjer för en vätsketillförsel, som ett smörjmedel, som reglerar deras effektivitet. Under det senaste årtiondet har det blivit fastställt att förutom denna allmänna egenskap har varje medlem i fosfolipidfamiljen en speciell funktion.

Kosttillskott av  fosfatidylserin

Fosfoser Memory  är ett kosttillskott som innehåller en blandning av fosfolipider (fettsyror) som utvinnes från soyabönor genom en speciell tillverkningsmetod. Dubbelblindtester som utförts i Europa och USA, indikerar att fosfatidylserinkomplex som tagits som kosttillskott kan spela en väsentlig roll för att öka minnet. Fosfoser Memory är helt fri från genmanipulering och lösningsmedel och har en hög biotillgänglighet.

Här hittar du kosttillskottet: Fosfoser Memory

Läs mer: Minnet – hjärnfunktionen

Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PET-image.jpg
Källa: http://www.biosan.se/press/FosfoserFolder_2006.pdf

{ 1 comment… read it below or add one }

1 Malin skog augusti 10, 2011 kl. 10:33

jag har Demens i min familj, så då kanske detta kan vara något för mig att förebygga att jag får det!?

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: