Hur stress påverkar barn

by Mikaela Bjerring on 30 maj, 2011 · 1 comment

in Blogg

Stress påverkar barn på många sett och mycket stress under uppväxten kan återspeglas senare i deras liv. Det kan vara svårt att veta när ett barn är stressat. Symtom som magont, huvudvärk, passiva eller aggressiva beteenden kan vara stressreaktioner. Trycket har då blivit för stort.

Men det finns många bra stresslösande aktiviteter,  som till exempel leka, skapa med händerna, vara ute i naturen, att läsa och använda fantasin. Fysiska aktiviteter som bidrar till kreativitet, motion och utveckling av motoriken, ökat självförtroende och gemenskap. Allt detta är viktigt för ett barns utveckling och avlägsnar även stress.

Hälsa och ohälsa
Hur vi betraktar begreppet hälsa respektive ohälsa håller på att förändras. Tidigare fokuserade man på varför ett barn/vuxen inte mådde bra eller blev sjuk och sedan försökte man åtgärda detta. Nu börjar man lägga fokus på att ta reda på vad som får ett barn/vuxen att fortsätta att vara frisk och må bra. Ohälsa beror inte alltid på att det är ”för mycket av det onda”, utan kanske istället ”för lite av det goda”. Med hjälp av detta synsätt kan man lättare se hur man ska kunna hjälpa barnen att klara av den stress som finns i vårt samhälle och som hör till livet.

Barn och smärta
Redan från födseln kan alla barn uppleva smärta. Smärta är en subjektiv upplevelse och är unik för varje individ. På grund av ett begränsat ordförråd kan inte små barn utrycka sina smärtupplevelser och har även svårt att peka ut stället det gör ont på, de placerar smärtan på ett område av kroppen som de kan se. Barn under 1 år har svårt att särskilja smärta från andra känslor (Bertilsson och Sjöström, 2005).

Interaktionen mellan barnets tankar, minnen och upplevelser resulterar i smärtupplevelsen. Rädsla och oro förstärker smärtupplevelsen. Smärtan är inte lätt att förstå för barnet. Hur smärtan hanteras och tolkas beror mycket på tidigare erfarenhet av smärta och omgivningens bemötande (Edwinsson Månsson, Enskär 2008). Reaktioner på stress hos små barn visar sig oftast i form av skrik, gråt och motstånd (Tamm 2003). Stress kan hanteras väldigt olika från barn till barn. En del drar sig tillbaka medan andra skriker och gråter. Gråt är ett effektivt sätt för ett barn att klara av en stressad situationen, och det är mycket viktigt att tillåta barnet att gråta och känna tröst.

En ond cirkel för barn

  • Vaknar trött
  • Äter dålig frukost
  • Äter dålig eller ingen skollunch
  • Färre gymnastiktimmar i skolan
  • Inga fysiska aktiviteter på eftermiddagarna
  • Ensamma eftermiddagar
  • Långa kvällar framför datorn/tv:n
  • Somnar sent
Hur stress påverkar barn

Hur stress påverkar barn

{ 1 comment… read it below or add one }

1 Vera maj 31, 2011 kl. 20:57

Barn som påverkas av stress kan inte utvecklas ordentligt och det kommer även visas senare i livet.

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: