Karnosin (Carnosin) – Superantioxidant

by Mikaela Bjerring on 11 april, 2011 · 0 comments

in Blogg

Karnosin (Carnosin) är en kroppsegen superantioxidant. Det är även en av de mest effektiva och mångsidigaste antioxidanter som vi känner till idag.

Karnosin är en i naturen förekommande dipeptid, formad av två aminosyror, alanin och histidin. Karnosin upptäcktes i Ryssland redan år 1900 och men först på senare tid har man på allvar utforskat och dokumenterat dess nyttiga biologiska verkningsmekanismer.

Det är en av de mest effektiva och mångsidigaste antioxidanter som vi känner till idag. Det är mycket effektivare än E-vitamin, ubikinon (Q10) pyknogenol och andra sedvanliga antioxidanter. Karnosin är vattenlösligt och som sådant förebygger det oxideringsstressen inne i cellerna.

Karnosin är ett näringsämne som finns naturligt i kroppen och vars produktion minskar med åldern. Klinisk forskning om karnosin har gett vissa fantastiska och dramatiska resultat, däribland kunskapen att karnosin kan vara det viktigaste näringsämnet för att hålla kroppen ung när vi blir äldre.

Karnosin verkar synergistiskt med andra antioxidanter, såsom zink och E-vitamin och kompletterar deras antioxidativa effekt. Karnosintillskottet har dessutom en gynnsam effekt på andra antioxidanter i vävnaderna genom att motverka de fria radikalernas angrepp på dem. Redan en 400 mg karnosindos ökar markant serumets antioxidantkapacitet (Antonini ym. 2002). Karnosin rekommenderas som kosttillskott i betrodda läkartidningar.

Karnosin hittar du här: Karnosin (Carnosin) – Kosttillskott

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: