Kognitiv terapi- positivt tänkande

by Mikaela Bjerring on 23 februari, 2011 · 0 comments

in Blogg, Personlig utveckling

Kognitiv terapi- positivt tänkande

Kognitiv terapi- positivt tänkande

Den kognitiva terapin har som mål att förändra dysfunktionellt tänkande till positivt tänkande genom att ta itu med de orsaker som utgör roten till de psykologiska problemen.

Om du vanemässigt reagerar på ett negativt eller självförringande sätt inför olika situationer, kan den kognitiva terapin hjälpa dig så att du lär dig känna igen dina automatiska negativa tankar och kan anlägga positiv moteld. Denna positiva inställning gör att det är en särkilt effektiv form av behandling av depressioner och fobier.

En kognitiv teknik att ta itu med fobier är desensibilisering. Rangordna de olika saker som du är rädd för, det som skrämmer dig mest överst och det minst farliga sist. Föreställ dig det minst skrämmande tills du inte längre är rädd för det och fortsätt sedan steg för steg tills du kommit längst upp på stegen.

Positiva associationer kan hjälpa. Anta att du fick choklad när du var snäll som barn. Efter en tid förknippa du då choklad med framgång. När du kände dig nedstämd åt du kanske choklad för att påminna dig de gånger då du kände dig uppskattad och älskad.
Samma process kan du använd för att ta itu med stress. Tanken är att du ska göra något medan du är glad och avslappnad som du sedan kan upprepa när du känner dig stressad för att på så sätt framkalla det avslappnade tillståndet.

Bildkälla: common- wikimedia- hjärnan

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: