Leva livet med stress

by Mikaela Bjerring on 6 juli, 2011 · 0 comments

in Blogg

Att leva livet i stress är nog väldigt välbekant för många, men det är skillnad på positiv och negativ stress.

Stress vi känner i livet kan även kallas för kroppens slit- och slängprocess. Att leva livet i stress är inte bara ett psykologisk fenomen utan också en anpassningsprocess, som innefattar alla fysiska och psykologiska reaktioner, anpassningar som måste göras av en individ på grund av exponering och krav som kommer från både den inre och yttre miljön.

Leva livet med stress

Leva livet med stress

Leva i stress är en normal och naturlig del av livet och kan aldrig undvikas helt. Det finns mycket som påverkar oss i det vardagliga livet, som kan bidra till ökad stress. Saker som händer i livet just nu , saker som redan har hänt  i livet och saker som kommer att hända senare under livet. Även alla större förändringar vare sig de är negativa eller positiva påverkar oss och ställer nya krav. Allt detta tar extra mycket kraft och energi ifrån oss och hämmar många av kroppens funktioner och uttryckssätt.

Stress kan delas upp i positiv och negativ stress

Positiv stress
Positiv stress i livet uppstår när vi tolkar situationen vi befinner oss i på ett positiv utmanade sätt och får en mental reaktion som överensstämmer med utmaningens svårighetsgrad och aktiverar rätt delar av hjärnan. Därmed uppkommer en kroppslig reaktion som hjälper oss att hantera situationen på ett sunt sett.

Positiv stress måste emellertid också ges en innebörd över tid för att hålla i  praktiken. Det är viktigt att man kan stanna upp i mellan åt och njuta av vad man har uträttat. Man växlar mellan anspänning/ansträngning och avspänning/återhämtning så att det blir möjligt att långsiktigt upprätthålla både prestationsförmåga och välbefinnande på hög nivå.

Stressystemet är konstruerat för kortsiktigt övervinnande av svårigheter och överlevnad på bekostnad av allting annat. Därför gäller det för hårt belastade och stressutsatta personer att lära sig aktivt reglera sitt stressystem och emellanåt stänga av det helt och slå på vilosystemet i stället. För att ett positivt stressläge ska kunna bestå ställs alltså höga krav både på individens förmåga att reglera sina tankar och beteenden och på omgivningsfaktorerna, så att tillvaron går att uppleva som meningsfullt, stimulerande och lagom utmanande.

Men även den glada positiva stressen kan vända till negativ stress om den håller i sig under för lång tid och i relation till om du hinner vila och återhämta dig tillräckligt. Varje individ reagerar olika på stress och det kan även variera vid olika tillfällen beroende på hur man mår och om man har mycket annat som händer runt omkring.

Ju fler faktorer som påverkar oss inom en viss tidsperiod och om stressen är långvarig, desto större är risken för negativ stress och att vi kan få besvär av det både nu och senare i livet

Negativ stress
Negativ stress kan man dela in i två olika slag. Den första är välkänd för oss alla och består av överdriven och/eller långvarig anspänning, dvs överskott av kravupplevelser, ”måsten”, osäkerhet, oro, nervositet, mental anspänning. Exempelvis rampfeber, förväntansoro m.m. har vi väl alla upplevt någon gång. Denna stress är oftast kortsiktig och vi kan snabbt återhämta oss efteråt.

Den andra formen av negativ stress är svårare och vanligare. Den består av brist på mentalt lugn och rofylld trygghet och därmed brist på kroppslig vila. Trötthet efter en ansträngning vet vi alla vad är, och det är ju ett sunt dagligt fenomen. Men det är när återhämtningen och då främst den mentala återhämtningen som gång på gång blir otillräcklig i förhållande till aktuella påfrestningar som vi talar om stressutlöst utmattning, eller att man ”går in i väggen”. Ansträngning leder faktiskt inte till allvarlig utmattning om återhämtningen mellan varven fungerar bra.

Här kan du läsa mer om: Stress

Bildkälla: commons.wikimedia.org

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: