Livsfaktorer som påverkar astma

by Mikaela Bjerring on 21 februari, 2011 · 0 comments

in Allergier - Astma, Blogg, Forskning, Livsstilsförändringar, Sjukdomar - Symtom

Livsfaktorer som rökning, fetma och hård fysisk träning ökar risken för astma medans rätt kost minskar risken visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Doktoranden Monica Uddenfeldt vid institutionen för medicinska vetenskaper har under perioden 1990-2003 undersökt förekomsten av astma hos drygt 12 000 vuxna personer. Nära 800 tidigare friska individer hade fått nytillkomna astmabesvär under denna tid.

Risken för rökare att drabbas var 37 procent högre än för ickerökare. Det visade sig också vid uppföljningen 2003 att de rökare som fått en astmadiagnos 1990 inte hade påverkats av diagnosen i sina rökvanor.

Även personer med övervikt eller som utövade hård fysisk träning hade större risk för att utveckla astma. Risken för en överviktig var ökad med nästan 50 % jämfört med normalviktiga.

En annan faktor som hade en betydande roll var hur mycket fisk och frukt deltagarna i undersökningen åt. De som åt mycket fisk  och en kost rik på antioxidanter drabbades mer sällan.

Kostens effekt för risken att utveckla astma kan ha att göra med antioxidanternas skyddande effekt. En annan hypotes är att tarmens mikroflora påverkar utvecklingen av immunitet. Våra matvanor och näringsintag kan därmed ha en betydande roll vid astma och olika allergier.

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR2010-12-06 Pressmeddelande från Uppsala universitet


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: