Sömn och vila är viktigt för hälsan

by Mikaela Bjerring on 15 maj, 2011 · 0 comments

in Blogg

Sömn och vila är viktigt för hälsan - Passion för hälsa

Sömn och vila är viktigt för hälsan - Passion för hälsa

Sömn och vila är viktigt för hälsan och en grundläggande mänsklig funktion. Vi sover nästan en tredjedel av vårt liv. Tillräckligt med sömn är nödvändig för att vi ska fungera bra under vår vakna tid. När vi sover får hjärnan bland annat tid att sorterar den information som den tagit emot under dagen.

Sömn behövs för kroppens återhämtning
Det är framför allt hjärnans återhämtning som är beroende av sömnen, men även behövs även för utsöndring av olika hormoner. Man tror också att sömnen återuppbygger nervkopplingar i hjärnan, något som är viktigt för vår minnesfunktion. Under sömnen aktiveras och förstärks även immunförsvaret.
Bra och tillräckligt med sömn är mycket viktigt för barn och ungdomar i och med tillväxthormonet är mest aktivt då.
Under sömnen sänks ämnesomsättningen i kroppen, med undantag för hjärnan under REM-sömn, som då har högre ämnesomsättning än vad den har i vaket tillstånd.

Olika sorters sömn
Det finns olika sorters sömn, och uppdelas i REM-sömn och NREM-sömn. Olika sömntyper avlöser varandra under en natt och tycks ha olika funktion. De första timmarna är de som verkar ha störst betydelse för återhämtning.

Hur mycket behöver man sova?
sömnbehovet kan skilja sig åt mellan olika människor.
Generellt sett kan man säga att en vuxen människa behöver 6 till 8 timmars sömn per natt. En timme eller två i sömnförlust känner man för det mesta inte av alls och de flesta klarar också någon enstaka natt helt utan sömn, även om naturligtvis koncentrationsförmågan blir nedsatt dagen efter.
Man behöver alltså inte oroa sig för att man sover mindre eller sämre ibland, så länge det inte blir ett kroniskt problem.

Vad kan påverka sömnen negativt?
Om vi inte får tillräckligt med timmars sömn eller effektiv sömn kan detta påverka vår hälsa negativ på många sätt. Nästan var tredje person idag har sömnproblem till och från. Stress, skiftarbete, kraftiga snarkningar, vissa sjukdomar och mediciner är några orsaker som kan påverka sömnen negativt.

Allvarliga sömnproblem leder inte sällan till försämrad livskvalitet och ibland också till ökad risk för sjukdom.
Man ska också komma ihåg att Sömnbehovet förändras under livet. Yngre skolbarn behöver sova i genomsnitt nio timmar per dygn. När man blir lite äldre och kommer in i puberteten blir man trött av alla förändringar som sker i kroppen. En tonåring skulle därför generellt sett behöva något mer sömn för att bli utvilad, kanske tio timmar per natt.
Sömnen är viktig för inlärning – under sömnen sorterar hjärnan det man tagit in under dagen och ökar kreativiteten och förmågan att prestera, reagera och koncentrera sig.

Man kan ta hjälp av hälsokost -preparat och kosttillskott för att hjälpa kroppen av varva ner och öka välbefinnandet som främjar god sömn.

Här hittar du kosttillskott för: God sömn

Gå till shop för alla: Hälsokost – Kosttillskott

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: