Syrets betydelse för hälsan

by Mikaela Bjerring on 7 januari, 2011 · 0 comments

in Andningen - Luftvägarna, Blogg, Syra-basbalansen, Träningstillskott

Syre är nödvändigt för att upprätthålla liv och att få i sig tillräckligt med syre genom rätt andning är viktigt för hälsan. Luften är idag väldigt syrefattig om man jämför med 100 år sedan, vilket påverkar vårt syreintag negativt.

Syret i luften

Syret i luften

Syret i luften
Människan är beroende av tillräcklig syretillförsel. Hela 65 % av vävnaden i kroppen består av syre och reagerar med nedbrytningsämnena från maten för att bilda koldioxid, vatten och energi. Rätt andning ökar syreintaget vilket bidrar till bättre hälsa och större välbefinnande.

För hundratals år sedan bestod luften av 30-40 % syre och i dag ligger nivån på ca 18-22 %. Detta påverkar både vår hälsa och miljö negativt. 
Att syrenivån i luften sjunkit beror bland annat på att algerna i vattnet är förorenade vilket är planetens största producent av syre. Att allt för mycket regnskog huggs ner påverkar också syrehalten i luften.

Andas rätt och öka intaget av syre
Inte nog med att vi inte får optimalt med syre via luften, så andas de flesta människor även fel. Hur effektivt du andas är något du kanske inte reflekterar över eftersom du andas per automatik! Men alla celler i kroppen är beroende av syre för att fungera optimalt. Desto hårdare din kropp arbetar desto mer syre måste tillföras. Ökat intag av syre minskar kroppens försurning, reducerar stress, oro, nervositet, rädsla, ger mer energi, bättre koncentration ökat välbefinnande m.m.

Alla celler i kroppen är beroende av syre
Många människor andas inte tillräckligt djupt. De andas enbart in en fjärdedel av den mängd syre som lungorna är skapade för. När cellerna inte blir tillräckligt syresatta har de mycket svårare att frigöra toxiner i kroppen, omsätta föda och ge dig energi. Oavsett vilken typ av motion du utövar, använd andningen för att öppna bröstet. Se till att revbenen höjer sig ordentligt och magen går in och ut. När man tar in mer syre så ökar den metaboliska takten och syret distribueras bättre till alla celler i kroppen.

Andningstekniker
För att lära sig andas rätt finns olika andningstekniker man kan ta hjälp av. Här är ett exempel:

  • Lägg dig ner på rygg, placera en hand på magen och en på bröstkorgen och se till att du är avslappnad.
  • Slut ögonen och dra sakta in luft genom näsan tills lungorna är fyllda till max och magen är helt utspänd.
  • Håll andan en stund och andas sedan långsamt ut till dess att lungorna är helt uttömda.
  • Dra till sist in magen och pressa ut den sista luften.
  • Upprepa…

Tillskott av cellsyre  (Aktiverat syre)
Cellsyre är aktiverat syre i vätskekoncentration som är en typ av kosttillskott av syre. Detta syretillskott är jonbundet stabiliserat syre till mineralämnen i en kolloidal form för att säkra att det är stabilt till det når cellerna. Cellsyre kan även användas för att balansera pH-balansen i kroppen eller tillsättas i dricksvatten för att rena det.

Andningen anses i många kulturer vara den naturliga länken och balansen mellan kropp, psyke, själ och känslor. 

Här hittar du: Cellsyre

 KÄLLOR & REFERENSER(1) Källor: Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5,

Aktiverat syre: Peter Wilhelmsson, Lev ung längre, ICA bokförlag, Sidor: 297-298 ISBN: 91-534-2085-3

Bildkälla: Creative commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diaphragmatic_breathing.gif

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: