Ta kontroll över dina känslor

by Mikaela Bjerring on 14 augusti, 2011 · 0 comments

in Blogg, Hjärnan - Minnet, Livsstilsförändringar, Personlig utveckling, Psykisk hälsa

Genom att ta kontroll över dina känslor kan du också vara säker på att din grundinställning blir positiv. Detta gör det lättare att uppnå emotionell frihet.

Ta kontroll över dina känslor

Ta kontroll över dina känslor

Forskare har sett att människor som trycker ner sina känslor istället för att hantera dom ofta utvecklar sjukdomar. Att inte kunna handskas med inre stress, uppleva en känsla av hopplöshet, hjälplöshet kan i sin tur leda till ilska, depression eller aggression. (1)

Om du kan hantera dina känslor så får ängslan, oro, irritation, ilska, rädsla inte så lätt fäste. Positiva och värdefulla känslor som styrker dig själv som person kan istället fördjupas, vilket även är till hjälp i samarbetet med andra människor. Hur man handskas med inre stress är minst lika viktigt för hälsan som vad man äter och hur mycket man motionerar.

Känslor bör alltid få sitt utlopp och uttryckas på något sätt. Vi fungerar alla olika och har olika behov. Hitta det sätt som passar dig, exempelvis: avslappningsövningar, någon form av sport, anförtro dig till någon och prata ut, konstnärligt skapande, genom andlig /spirituell upplevelse m.m.

Det är väl forskat om att svår stress, trauman eller tillstånd av svår förtvivlan och sorg som inte hanteras ofta leder till svår sjukdom som efterföljd. Många beteendeforskare är överens om cancer patienter har ett halv år till 2 år tidigare varit utsatt av någon form av förtryckta känslor. (2)

Känslorna skapar drivkrafter för dina handlingar och ger dig kraft att stå ut med prövningar, men hjälper dig också till stora framgångar. Det är nödvändigt att du lär dig kontrollera och styra såväl positiva som negativa känslor.

Här hittar du böcker om Mental och Personlig utveckling

KÄLLOR & REFERENSER(1) Peter Wilhelmsson, Lev ung längre, ICA bokförlag. Sida 166 ,ISBN: 91-534-2085-3

(2) Topping, Wayne, Change your personality: Change your health, 1999 International kinesology Conference Denmark

Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emotions.GIF


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: