Tankar påverkar vårt DNA!

by Mikaela Bjerring on 10 februari, 2011 · 4 comments

in Anti-aging, Blogg, Böcker om hälsa, Hjärnan - Minnet, Hjärt- och kärlhälsa, Meditation, Personlig utveckling, Spiritualitet

Människor som mediterar regelbundet har genom studier visats ha hela 87 % färre sjukhusvistelser på grund av hjärt-kärlsjukdomar och 50 % tumörsjukdomar än genomsnittsbefolkningen. Man har även kommit till slutsatsen att ens tankar påverkar vårt DNA och att vårt medvetande kontrollerar åldrandet! (1), (2)

En tanke är energi som skapar förändringar i DNA som i sin tur påverkar åldrandet och kroppens funktioner. Till exempel att lyssna på avslappningsmusik och meditationsband har visat sig kunna minska stress och kortisolvärdet samtidigt som man höjer DHEA- och melatoninvärdena. Det har också bevisats att de som mediterar har längre förväntad livslängd än de som inte mediterar (2).

I väst är trancedental meditation (TM) den meditationsform som används mest. Kliniska studier har visat att regelbundet utövande av TM kan sänka andnings- och hjärtfrekvensen samt minska halten av kortisol i blodet (3). Meditation har återupprepande gånger visats normalisering av kroppsfunktioner (4).

Tankar påverkar vår DNA!

Tankar påverkar vår DNA!

Regelbunden meditation kan bidra till:

 • Minskad stress
 • Minskat beroendebeteenden
 • Ökat blodflöde till hjärnan
 • Normalt kolesterolvärde
 • Förbättrad hörsel
 • Ökad kreativitet
 • Minskad tendens till depression
 • Starkare immunförsvar
 • Förbättrad hjärt- kärlfunktion
 • Normalt blodtryck
 • Förbättrat minne
 • Bättre inlärningsförmåga
 • Minskad risk för astmatiska besvär
 • Ökad intelligens
 • Ökad mängd av endorfiner
 • Höjda serotoninvärden
 • Ökad mängd helande alfavågor

Meditation kan även hjälpa dig förstå ditt eget sinne, hjälpa dig tänka från negativt till positivt, från frustrerad till fridfull, från olycklig till lycklig. Meditation kan bidra till att du blir lugnare, mer fokuserad och därmed får du då även mer gjort under dagen. Meditation behöver varken vara krångligt eller speciellt exotiskt. Vardagsmeditation handlar om att kontrollera och stilla sinnet och bli närvarande i nuet.

Här hittar du ljudböcker om hur du lär dig meditera

Relaterade inlägg:
Mental utveckling – vägen till framgång

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Alexander, CN, Langer, EJ, Newman, RI och Chandler, HM, Transcendental meditation, mindfulness and Longevity in experimental studies in elderly, J Pers Soc Psychol. 6:950-64, 1989

(2) Peter Wilhelmsson, Lev ung längre, ICA bokförlag. Sidor: 160-161, ISBN: 91-534-2085-3

(2) Johnson, PT, Mucosal Wound Healing is Impaired by Examination stress, Psychosom Med. Maj/juni 1998;60:362-65

(4) Jevening, R, Wilson, AF och Davidsson JM, Adrenocorticol and Behaviors; 10:54-60, 1978 Walton, KG, Pugh, NDC, Gelderloose, P, Mocrai P, stress reduction in preventing hypertension: Preliminary support for a psychoneuroendocrine mechanism, J Alt Compl Med 3:268-83, 1995

(5) Bruce Lipton, professor i biologi: The Biology of Belife, Unleashing the Power of Consciousness, Matter and Miracles.

Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jain_pindāstha_meditation.jpg

{ 4 comments… read them below or add one }

1 Erika februari 11, 2011 kl. 21:15

Det är så sant, tänker man positiv speglar det av sig på allt man gör och man mår bättre och får mer energi. Man tänker nog inte på hur mycket ens tänkande påverkar så många funktioner i kroppen!
Detta är en inspiration att vara ännu mer positiv:)

Svara

2 Nina februari 11, 2011 kl. 21:17

Mycket intressanta inlägg! Jag har letat efter en blogg som denna:)
Tack

Svara

3 Jens januari 8, 2014 kl. 20:34

Vetenskaplig källa på att tankar påverkar vår dna tack. =)

Svara

4 Mikaela Bjerring januari 9, 2014 kl. 14:57

Källor och referenser hittar du under inlägget 🙂

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: