Tankar skapar känslor

by Mikaela Bjerring on 28 maj, 2011 · 0 comments

in Blogg, Personlig utveckling

Dina tankar ligger i grunden för dina känslor, så vill du ändra på hur du känner dig, måste du ändra på hur du tänker! I sin tur kommer dina kroppsliga reaktioner från dina känslor, vilket innebär att tankar, känslor och kroppsliga reaktioner har ett starkt samband. Tänker du negativt så kommer hela din omgivning att bli grå – letar du efter fel är detta det ända du kommer att se. Likaså råder motsatsen – tänker du positivt så kommer omvärlden svara tillbaka på samma sätt.

 Tankar skapar känslor

Tankar skapar känslor

Visualisering
Visualisering handlar om att skapa ditt liv så som du vill ha det genom att tänka det, se det framför dig och leva det innan det faktiskt hänt. Det kan handla om en total transformering av din livsstil. Det kan vara en specifik situation du vill klara av bättre, mål du vill uppnå med ditt arbete, dina studier eller idrott, det kan även handla om en relation du vill förändra. Oavsett vad det är, så kan du uppnå dina mål genom att redan nu leva i den bild av det som du vill uppnå.

Att använda visualisering i ditt liv
Visualisering kan som sagt användas i alla möjliga livssituationer. Ett exempel här är hur tekniken används inom idrott för att uppnå bättre resultat. Självkänslan är avgörande för hur en idrottare kommer kunna prestera, så som många andra psykologiska faktorer. Många gånger är det ofta den mentala biten som tankar och känslor som glöms bort eller inte fokuseras tillräckligt på vid idrottssammanhang. Vikten läggs oftast istället på de fysiologiska bitarna så som träningslära, återhämtning och kost istället för att jobba med det fysiska och psykiska i en jämlik balans.

Tankar föder känslor som påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Det har framgått att 90% av de olympiska idrottarna som tränade på det olympiska träningcentrat i USA använder sig av visualisering i sin träning. Tekniken förbättrar inte enbart de motoriska och tekniska detaljerna utan ger även ökat självförtroende, bättre koncentration och minskad oro vilket ger bättre resultat. Studier har visat att visualisering både har psykologiska och fysiologiska effekter eftersom liknade delar i hjärnan aktiveras under visualiseringen som vid den faktiska rörelsen. Går dina tankar runt att du kommer prestera bra, så kommer också resultatet bli därefter.

 Här hittar du Böcker om visualisering

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARCumming, J., & Hall, C. (2002). Deliberate imagery practice: The development of imagery skills in competitive athletes. Journal of Sports Sciences, 20, 137-145.

Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sprout_Lightbulb.jpg

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: