Utåtriktade och lugna kan slippa demens!

by Mikaela Bjerring on 21 februari, 2011 · 0 comments

in Blogg, Forskning, Hjärnan - Minnet, Sjukdomar - Symtom

Utåtriktade och lugna kan slippa demens! Ja så visar en svensk studie som gjordes vid karolinska institutet (1). Lugna och optimistisk människor, med ett rikt socialt liv löper mindre risk att utveckla demens på äldre dar. Den som är lättstressad däremot har en ökad risk att bli dement visar samma studie.

I studien ingick 506 personer, 78 år och äldre, som inte var dementa vid den inledande hälsoundersökningen. Deltagarna fick svara på en enkät för bedömning av personlighet och livssituation. Under studiens sex år utvecklade 144 deltagare demens.

Resultatet visar att de som var socialt isolerade, men lugna och avspända hade 50 % lägre risk att utveckla demens, jämfört med dem som var socialt isolerade och ofta oroade sig. För de som både var utåtriktade och lugna halverades risken.

Livsstil och umgänge är sådant som vi kan påverka själva, till skillnad från sådana riskfaktorer som är ärftliga.

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Sudie: Karolinska institutet, Personality and lifestyle in relation to dementia incidence Neurology, 20 januari 2009 - www.ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=67778&l=sv&newsdep=130

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: