Vad vi kan göra för trafikmiljön!

by Mikaela Bjerring on 8 oktober, 2014 · 2 comments

in Blogg


I den ideala världen hade väl alla bilar gått på biogas, el eller ett likvärdigt miljövänligt alternativ – vi är på rätt väg, men inte nått fram hela vägen än. Men som uppföljning på gårdagens inlägg så finns det alltid något man kan förbättra med det som vi har, medan en större förändring är i progress.

Sedan slutet av 1980-talet har alla bensindrivna bilar utrustats med trestegs katalytisk rening, som drastiskt minskar utsläppen av kväveoxider, flyktiga kolväten och kolmonoxid. Enligt Institutet för Vatten- och Luftvård, har luften blivit 37 % renare i Sverige sedan katalysatorn kom i bruk. Katalysatorn brukar betecknas som den tekniska utveckling på våra bilar som betytt mest för att minska på avgasutsläppen och på så sätt spelat en väsentlig roll i att förbättra vår miljö.

Den katalysatorförsedda bilen är närmare fem gånger renare, vad avser utsläpp av ovan nämnda ämnen, än gamla bilar utan katalysator. En katalysator renar 90 % av bilens giftiga utsläpp; när motorn är varm vid landsvägskörning renas närmare 99 % av utsläppen. Men tyvärr är nästan hälften av alla svenska bilar äldre än 10 år. Men om dessa bilar utrustades med katalysatorer skulle bilarnas giftiga utsläpp minskas med 80 %.

Utvecklingen dit går tyvärr alltför långsamt. Med dagens försäljningstakt av nya katalysatorförsedda bilar kan man beräkna att det kommer att ta mer än 15 år innan alla icke-katalysatorrenade bilar är utbytta. Men eftersom det inte finns några krav på bilar som är äldre än -88 att ha en katalysator så är det upp till bilägaren själv om de vill installera en för att ta sitt ansvar för miljön.

Tiden känns mogen att sätta ut en tidsgräns då alla bensin- och dieselbilar tillverkade före 1989 antingen ska ha tagits ur bruk eller ha fått en katalysator eftermonterad. Målet för detta är att främja miljön och minska utsläpp tills dess att alla bensin- och dieselbilar byts ut till en miljövänligt alternativ. Detta blir självklart en process över lång tid då bilar skrotas och nya köps.

Även dagens miljöbilar som går på naturgas är även ofta utrustade med en bensintank. Gasbilar fungerar precis som vanliga bensin- och dieselbilar, förutom att räckvidden med enbart gas är kortare. Bensintanken tar vid när gasen är slut, så den sammanlagda möjliga körsträckan är vanligtvis längre än med motsvarande bensinbilsmodell. Så även när det gäller gas bilar så är det av stor vikt att ha en väl fungerande katalysator. Mer om att installera en katalysator kan du läsa om på t.ex: bildelar-online.se. Mer om minskning av utsläpp med olika typer av miljöbilar kan du läsa om här.


 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARNaurvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/Vagtrafik/Vagtrafikens-miljopaverkan/

Om miljövänliga bilar: http://www.gasbilen.se/Att-tanka-din-gasbil/FAQFordonsgas/FAQBiogas

Om biogas: http://www.biogas.se/

Miljöbilar: http://www.gronabilister.se/miljobastabil

Om hur matavfall blir till biogas: http://www.srvatervinning.se/matavfall


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 2 comments… read them below or add one }

1 Karin Ek oktober 9, 2014 kl. 13:16

Vi kan alltid göra mer för miljön 🙂

Svara

2 Anna Jansson oktober 15, 2014 kl. 20:53

Om vi alla gör något för miljön, så kan vi göra mycket tillsammans!

Svara

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: