Mörk choklad kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar

by Mikaela Bjerring on 18 juni, 2014 · 0 comments

in Blogg, Ekologiskt, Forskning, Hälsa, Hjärt- och kärlhälsa, Kost, Livsmedel, Sjukdomar - Symtom

Att äta mörk choklad minskar risken för olika hjärtsjukdomar. Forskare har sammanställt resultat från flera studier på området och kommit fram till att mörk choklad tycks kunna minska risken för hjärtinfarkt och stroke med 30 procent.

Mörk choklad - Kakao

Några exempel på studier

I en studie (1) ingick 44 personer i åldern 56-73 år som hade antingen mild hypertoni eller ett förstadium till högt blodtryck, men som var friska i övrigt. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper. Den ena gruppen fick under 18 veckors tid äta 6,3 gram mörk choklad om dagen, medan den andra gruppen istället fick äta vit choklad.

Resultaten visade att de personer som åt av den mörka chokladen hade ett minskat systoliskt och diastoliskt blodtryck efter studien slut, medan blodtrycket var oförändrat hos de som åt vit choklad. Konsumtionen av mörk choklad hade heller inte medfört några negativa effekter på hälsan i form av ökning i vikt, höjda blodfetter eller förhöjt blodsocker. Enligt forskarna är det troligtvis de flavonoler som finns i kakao som medfört de goda effekterna.

Trots att studien endast omfattade 44 patienter anses den ha stor vetenskaplig tyngd. Den är gjord av erkända forskare och publicerades 2007 i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of the American medical association, Jama.

I en metaanalys av 31 randomiserade kontrollerade studier (2) visades ett samband mellan epikatekin som finns i kakao och blodtrycket. 15 studier på diastoliskt blodtryck (DBP) och 16 studier på systoliskt blodtryck (SBP) inkluderades i metaanalysen. Resultatet visade att epikatekin i kakao, kan minska både det systoliska och det diastoliska blodtrycket.

Att inkludera små mängder mörk choklad i den dagliga kosten kan enligt dessa studier utgöra ett enkelt sätt för personer med högt blodtryck att sänka sina värden.

Ren ekologisk kakao och mörk choklad av olika sorter hittar du på hälsokostbutiken

 

 

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: