Mörk choklad kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar

by Mikaela Bjerring on 18 juni, 2014 · 0 comments

in Blogg, Ekologiskt, Hälsa, Hjärt- och kärlhälsa, Kost, Livsmedel, Sjukdomar - Symtom

Att äta mörk choklad kan skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar enligt ett flertal undersökningar. När forskare sammanställde resultaten från ett mängd studier på området kom dom fram till att mörk choklad bland annat tycks kunna minska risken för hjärtinfarkt och stroke med ca 30 procent.

Mörk choklad kan minska risken for hjärt- och kärlsjukdomar

Studier: Mörk choklad för hjärt- och kärlhälsan

I en studie (1) ingick 44 personer i åldern 56-73 år som antingen hade mild hypertoni eller ett förstadium till högt blodtryck, men som var friska i övrigt. Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper. Den ena gruppen fick under 18 veckors tid äta 6,3 gram mörk choklad om dagen, medan den andra gruppen istället fick äta vit choklad.

Resultaten visade att de personer som åt av den mörka chokladen hade ett minskat systoliskt och diastoliskt blodtryck efter studien slut, medan blodtrycket var oförändrat hos de som åt vit choklad. Konsumtionen av mörk choklad hade heller inte medfört några negativa effekter på hälsan i form av ökning i vikt, höjda blodfetter eller förhöjt blodsocker. Enligt forskarna är det troligtvis de flavonoider som finns i kakao som medfört de goda effekterna. Trots att studien endast omfattade 44 patienter anses den ha en stor vetenskaplig tyngd. Den utfördes av erkända forskare och publicerades 2007 i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of the American medical association, Jama.

I en metaanalys av 31 randomiserade kontrollerade studier (2) visades ett samband mellan epikatekin som finns i kakao och blodtrycket. 15 studier på diastoliskt blodtryck (DBP) och 16 studier på systoliskt blodtryck (SBP) inkluderades i metaanalysen. Resultatet visade att epikatekin i kakao, kan minska både det systoliska och det diastoliska blodtrycket.

Relaterade inlägg:

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Effects of Low Habitual Cocoa Intake on Blood Pressure and Bioactive Nitric Oxide http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=207783

(2) "Epicatechin ingested via cocoa products reduces blood pressure in humans: a nonlinear regression model with a Bayesian approach," Ellinger S, Reusch A, et al, Am J Clin Nutr; 2012 Jun; 95(6):1365-77. (Address: Sabine Ellinger, Department of Nutrition and Food Science-Nutritional Physiology and the Institute for Numerical Simulation, University of Bonn, Bonn, Germany.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: