Fosfor ( P )

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Egenskaper och funktion av fosfor

Fosfor (P) är efter kalcium det mest vanligaste mineralet i kroppen. 80 % finns i tänder och skelettet och resten löst i cellerna. Fosfor ingår i många av de enzymer som styr näringsomsättningen och har därmed en viss betydelse för omsättningen av fett och kolhydrater. Det är dessutom en beståndsdel av den viktiga ATP-molekylen, som är kroppens viktigaste energireserv. (1)

Råg och andra spannmål utgör en bra källa för Fosfor (P)

Råg och andra spannmål utgör en bra källa för Fosfor (P)

Fosfor behövs för syrabalansen och energiproduktion. Denna mineral har även en betydelse för bildning av ben och tänder. Brist på fosfor kan leda till urkalkning av skelettet och till kalciumförluster. (2)

Fosfor medverkar även vid bildandet av nukleinsyra, som bär på arvsanlagen, och ingår i fosfolipiderna som reglerar fettomsättningen och blodets fettbalans. Det har betydelse för utnyttjandet av hormonerna, genom att fosforhaltiga föreningar transporterar hormonerna från cellmembranens yttersidor in i cellerna. (1)

Exempel på vad fosfor har för funktion i kroppen (1), (2):

  • Har betydelse för syrabalansen.
  • Stödjer energiproduktionen.
  • Betydelse för utnyttjandet av hormoner.
  • Betydelse för bildning av tänder och ben.
  • Betydelse för fettomsättningen och blodetsfettbalans.

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

 
KÄLLOR & REFERENSER(1) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: 315-318, ISBN: 91-631-7910-5.

(2) Livsmedelsverket - http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Salt--mineraler/Fosfor-/

Bildkälla: Wikimedia commons/ Råg

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa