Yoga

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Yoga är grundad på kunskapen om livet

Yoga är ett helt system för mental och fysisk träning som skapades för andlig utveckling genom balans i livet mellan kropp, sinne och själ. Målet är att öka kontrollen över både det fysiska och mentala.

Yogans bakgrund
Yoga kommer ursprungligen från Indien där det har praktiserats under mer än 5000 år. 
Det är en väg till inre lycka och frihet i livet som frambringar vårt fulla potential som människor. Yoga beskrivs ofta som konsten att leva, grundat på kunskapen om livet. Ordet yoga är sanskrit och betyder att föra samman, att förena kropp, själ och sinne i balans och harmoni.

Yoga

Yoga

Yoga kom till västvärlden först på 1800-talet. Det var då inte många som utövande yoga och de flesta var skeptiska. Från 1960-talet fram till idag har intresset vuxit kraftig. Kunskapen om yoga och dess fördelar  har spridits, och intresset och nyfikenheten blir allt större. Även läkare är idag mindre skeptiska, även om många fortfarande ställer sig kritiskt till påstådda läkande effekter.

Yoga används idag som friskvård i stora delar av världen. Det handlar om att bli mer fokuserad, balanserad och närvarande i livet i varje handling och i varje stund, men också om hur vi relaterar till medmänniskor och världen omkring oss. 
Genom yoga kan vi lära oss att reflektera och tänka efter innan vi agerar och att ompröva gamla vanemönster.

Vad är yoga, och vad uppnår man med yoga
Yogans system är baserat på universella lagar som arbetar åt två håll. Vi blir starkare samtidigt som vi fyller på våra energidepåer så att vi orkar mer, men även uppnår avslappning och vila. Man tränar att vara närvarande i varje ögonblick, varje moment genom att eliminera det som stör ens koncentration, det som hämmar oss och gör oss rastlösa och obalanserade.

Att utöva yoga innebär en träning på att behålla sig i nuet. Kroppen, tankeverksamheten och miljön runt omkring är i ständig rörelse och förändring. Man måste därför arbeta med sig själv i nuet för att bli stark, kraftfull, vaken och harmonisk. Först då kan vi utvecklas som individer och leva livet i balans och harmoni.

I yoga tränar man fysiskt genom olika kroppställningar och psykiskt genom andningsövningar och meditation i en balans till varandra. Allt för att nå en högre nivå av medvetande och öka kvaliten och energin i livet.

Kroppställningarna – asana: Löser spänningar i muskler och leder. Man tränar styrka, smidighet, balans, fokusering och rörlighet. Alla övningar görs i koordination med rätt andning.
 Rörelserna påverkar leder, muskler, nervsystem, endokrina körtlar matsmältning och inre organ.

Andningsövningarna – pranayama: Man lär sig att lyssna på sig själv och påverka hur man mår. Detta hjälper oss att slappna av,  bli mer balanserad och att öka energinivån i kroppen när vi behöver det.

 Andningen påverkar hela kroppen och därmed livskraften. Effektiviteten av andningen och lungkapaciteten ökar. På ett djupare plan kan vi även påverka vårt känslo- och nervsystem genom att aktivt påverka andningen med pranayamas.

Meditationen: Är en del av yoga. Det stillar vårt sinne och återställer friden och harmonin. Man kan använda meditationen för att reflektera över det i livet som man vill få klarhet i.

Yoga är en process, den betonar att alltid arbeta i lugnt tempo och ta ett steg i taget. På detta sätt uppfyller yogan den holistiska grundtanken att nå balans i livet och få med sig alla element hos människan.

Läs mer om Yoga på:

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

 
 

Här hittar du fler yogaprodukter

 

KÄLLOR & REFERENSERBildkälla: Fotograf: Silvanasono – Wikimedia commons, Public domain: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DiagrammaChakraKundalini.jpg

 

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment