Holistisk hälsa

Kost & Näring

Träning & Återhämtning

EKO & Hållbart

Inspirationsbrev!

hälsotips och erbjudanden direkt i mailen!

 

Kampanjer på passion för hälsa

Metylering

– Sidan innehåller reklam genom annonslänkar till Svensk hälsokost och Werlabs –

Metylering är en process som är helt grundläggande för kroppen. Den ansvarar för att stänga av och sätta på gener, avgiftar och reparerar kroppen etc. Det är därmed av en stor betydelse att vi ser till att stödja kroppens metylering vid obalans, så att den kan fungera optimalt. 

Metyleringen i kroppen

Vad är metylering

Enkelt förklarat är metylering en kemisk reaktion som uppstår i varje cell och vävnad i kroppen. Det är en biokemisk process som innebär överföring av en aktiv metylgrupp som består av en kolatom och tre väteatomer som ersätter en väteatom i en förening. Under metyleringsprocessen påverkar det hur ett protein reagerar på andra substanser i kroppen, vilket i sin tur påverkar hur proteinet beter sig. Till exempel är hormoner, enzymer och gener proteiner och metyleringen påverkar dom alla.

Metylering krävs för avgiftning, celldelning, DNA- och RNA-syntes, “Slå på” och ”stänga av” DNA-funktioner, tidig CNS-utveckling, genuttryck, bildning av immunceller, bildning av myelin för nervbanorna, bildning av neurotransmittorer, t.ex serotonin, dopamin, norepinefrin, bildning av ATP, metabolismen, glutationproduktionen i kroppen, bildning av östrogen, hormonnivåerna, histaminnivåerna och fosfolipidsyntes (1) (2).

Metylering av proteiner hjälper kroppen att avgifta genom att till exempel omvandla den toxiska aminosyran homocystein till en fördelaktig aminosyra metionin (3). Om din kropp inte kan metylera ordentligt, byggs toxiner upp i blodet som så småningom kommer att orsaka hälsoproblem.

En annan roll av metylering är att hjälpa enzymerna i kroppen att fungera effektivt. Enzymer är proteiner som fungerar som växlar för kemiska reaktioner – de sätter igång viktiga processer i varje cell och vävnad.

Metylering av DNA spelar också en avgörande roll i epigenetiken eftersom det påverkar våra gener och bestämmer vilka som slås på eller av. DNA-metylering innebär en slags kemisk påverkan på DNA som gör att de instruktioner cellen får förändras. När metyleringen aktiverar eller avaktiverar gener byter cellen spår som kan vara bra eller dåligt för vår hälsa, beroende på genen.

Detta sker hela tiden under vår utveckling till människa. Metylering sker även på ett annat sätt under hela livet. Man påverkar alltså sina gener genom livsstil och näring som man sedan för vidare till sina barn och som påverkar ens egen hälsa. DNA:et och dess information ändras inte i sig, men man kan påverka vilken information cellen använder som i sin tur påverkar om den fungerar bättre eller sämre.

MTHFR

MTHFR (Methylen Tetrahydrofolat Reductas), är ett enzym i kroppen som ansvarar för metyleringsprocessen i varje cell (4). MTHFR är en vanlig genetisk variation och ca 30-50 % av oss har minst en sådan avvikelse. Det gör att enzymet inte presterar tillräckligt bra, vilket kan leda till en mängd olika hälsoproblem. Enzymet MTHFR omvandlar folsyra till en användbar form som våra kroppar behöver. Det är ett nyckelenzym i en viktig avgiftningsreaktion i kroppen som omvandlar homocystein (giftigt) till metionin (godartad). Om detta enzym försämras, försämras denna avgiftningsreaktion, vilket leder till höga homocysteinblodnivåer. Homocystein skadar våra blodkärl som kan orsaka hjärtattacker, stroke, demens och en mängd andra problem. Dessutom, när enzymet MTHFR inte fungerar optimalt, äventyras andra metyleringsreaktioner som t.ex kan påverka neurotransmittorer. Med tanke på de många avgörande funktionerna för metylering är det inte förvånande att en dålig metylering kan leda till ett brett spektrum av hälsotillstånd.

En nedsatt MTHFR-aktivitet kan koppas till depression, ångest, trötthet, migrän, autism, infertilitet, fosterskador, histaminintolerans, ökad risk för cancer, hormonobalans, dålig avgiftningsförmåga, samt många fler hälsoproblem (5). Genom studier har man även sett en koppling mellan dålig metylering och sjukdomstillstånd som fibromyalgi (6) och kroniskt trötthetssyndrom (7).

Det finns över 50 kända MTHFR-variationer, där de två vanligaste förekommande punktmutationerna är C677T och A1298C, som nedsätter bindning av folat till enzymet MTHFR, vars aktivitet därmed blir lägre. C677T-varianten brukar oftast förknippas med tidig hjärt-kärlsjukdom och stroke och A1298C-varianten med en mängd olika kroniska sjukdomar. Båda avvikelserna kan även orsaka andra hälsoproblem.

Under- och övermetylering

Under- eller övermetylering kan orsakas av MTHFR-defekter, miljötoxiner, näringsobalanser och tillsatser i maten som t.ex vissa färgämnen. Hos en person med metyleringingfel är det mycket vanligare med “undermetylering” än “övermetylering”. Vid undermetylering saknas oftast aktiva halter av folsyra och B12 i cellerna. Man kan ha näringsämnena i blodet, men de når inte cellerna. Den som har metyleringsdefekter har ofta svårigheter att omvandla folsyra till dess aktiva form och därför kan det finnas förhöjda halter folsyra i blodet. Det är också mycket vanligt med folsyrabrist då många äter för lite grönsaker och/eller tar läkemedel som begränsar folsyrahalten i kroppen.

Tecken på undermetylering eller övermetylering (8):

Höga halter folsyra i blodet = undermetylering
Höga homocysteinhalter = undermetylering
Höga folsyravärden = undermetylering
Reaktioner mot tillskott av metylkobalamin (B12) = övermetylering

För att ta reda på sina blodvärden av olika ämnen så kan man göra en blodanalys genom t.ex Werlabs.

Att stödja kroppen vid metyleringsobalans:

Se efter din kost

Ät en ren, näringsrik och balanserad kost med bra proteinkällor, rätt sorts fett och mycket frukt och grönt. Se till att du inkluderar råkost och antiinflammatoriska livsmedel och kryddor. Mer om antiinflammatorisk kost kan du läsa om här.

Åtgärda näringsbrister

Näringsbrist är en av de främsta orsakerna till nedsatt metylering. Här är de två viktigaste näringsämnena B12 och B9 (folat), men andra näringsämnen som metionin, cystein, taurin, DHA, zink, magnesium, kalium, riboflavin, D-vitamin, C-vitamin, niacin, pyridoxin, betain, kolin och svavel spelar också en roll för metyleringsprocessen (9). Om man inte får i sig tillräckliga mängder av dessa ämnen genom kosten så kan metyleringen försämras.

En person med undermetylering kan behöva få i sig extra zink och magnesium och kan vid behov inta metyl-b-plex som innehåller metyl-formerna, vilket är de aktiva formerna av B12 och B9 (folsyra) samt B1, B2, B3, B6, kolin och trimetylglycin som samtliga behövs för en bra metylering. En person med övermetylering bör istället se till att få i sig 500 -1000 mg niacin, gurkmeja (curcumin) samt 200–300 mg kalium per dag (8).

Se efter din tarmflora

Tarmbakterierna spelar en betydande roll i metyleringsprocessen. Många bifidobakterier är folatproducenter (10), medan andra bakteriella släktingar, som Lactobacilli, är folatkonsumenter (11). Obalans i tarmfloran kan därmed bidra till under- eller övermetylering. Genom om att återställa en rubbad tarmflora kan det bidra till att få metyleringen i balans. Har du en tarmflora i obalans så kan en bra kosthållning i kombination med mjölksyrabakterier (probiotika), enzymer, och bitterörter för matsmältningen hjälpa till att få mag-tarmsystemet i balans.

Minska konkurrensen om metyldonorer

Konkurrens för metyldonorer är en annan orsak till nedsatt metylering. Metyldonorer bär och donerar metylmolekyler som behövs för en bra metylering. Konkurrensen om meyldonorer orsakas oftast av miljögifter, högt histaminintag, höga östrogennivåer, akut eller kronisk stress och kronisk infektion eller försvagat immunsystem. Trimetylglycin är exempel på en metyldonor som förekommer i betor, broccoli, spenat, spannmål och skaldjur. Trimetylglycin finns även som nämnt ovan i metyl-b-komplex som kan intas vid behov.

Minska exponeringen för metyleringshämmare

Metyleringshämmare kan också störa metyleringsberoende funktioner i kroppen. Läkemedel som stör metylering inkluderar valproinsyra, kolestyramin, P-piller, PPI och antibiotika. Nitrogenoxid, som vissa patienter får hos tandläkaren, är en känd oxidator av kobolamin (12). Studier har visat att metaboliter som produceras av goda tarmbakterier fungerar som viktiga kofaktorer och regulatorer av epigenetiska processer (13) (14).

Rebalansmetylering med metyleringsadaptogener

En “adaptogen” är en växtbaserad förening som främjar kroppens naturliga balans inom en biokemisk väg, vilket hjälper kroppens system i balans. Uttrycket “metyleringsadaptogen” myntades av Dr. Michael Stone i Oregon och beskriver ämnen som hjälper till att återställa metyleringsbalansen i kroppen. Exempel på metylerings-adaptogener är curcumin, betanin, anthocyaniner, quercetin, rosmarinsyra, lykopen och sulforafan. Dessa fytonäringsämnen finns i vissa frukter, örter och grönsaker. Vissa finns även som kosttillskott.

Övrigt för att stödja metyleringen

Olika terapier som bastu, heta bad, fysisk aktivitet, studsmatta, massage, tarmrening och yoga kan vara ett bra komplement för att stödja kroppens avgiftningssystem och hjälpa de personer som har metyleringsfel.

 

Källor och Referenser:
(1) Nutrition and epigenetics: An interplay of dietary methyl donors, one-carbon metabolism, and DNA methylation – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3405985/
(2) Role of genetic and environmental factors in DNA methylation of lipid metabolism – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6146210/
(3) Human methylenetetrahydrofolate reductase: isolation of cDNA, mapping and mutation identification. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7920641
(4) A Second Genetic Polymorphism in Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Associated with Decreased Enzyme Activity
(5) Methylenetetrahydrofolate Reductase Deficiency. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28520345
(6) Regland B, Forsmark S, Halaouate L, et al. Response to vitamin B12 and folic acid in myalgic encephalomyelitis and fibromyalgia. PLoS One. 2015;10(4):e0124648
(7) Harmon DL, McMaster D, McCluskey DR, et al. A common genetic variant affecting folate metabolism is not over-represented in chronic fatigue syndrome. Ann Clin Biochem. 1997; 34(Pt4):427-9
(8) Wilhelmsson, Peter. Näringsmedicinska Uppslagsboken, Örtagården, 2007
(9) Nutrition and epigenetics: an interplay of dietary methyl donors, one-carbon metabolism and DNA methylation: https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2012.03.003
(10) Folate Production by Bifidobacteria as a Potential Probiotic Property: https://aem.asm.org/content/73/1/179.short
(11) Synthesis and utilisation of folate by yoghurt starter cultures and probiotic bacteria: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160502001708
(12) Cobalamin deficiency and subacute combined degeneration after nitrous oxide anesthesia: A case report: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003999304002680
(13) Gut Microbiota as an Epigenetic Regulator: Pilot Study Based on Whole-Genome Methylation Analysis: https://mbio.asm.org/content/5/6/e02113-14.short
(14) Inhibition of histone deacetylase activity by butyrate: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12840228

 

Återförsäljare av de ovannämnda kosttillskotten hittar du här

 

Relaterade inlägg:

 

Följ mig på Instagram för mer inspiration för en hälsosam livsstil.

Gilla/följ mig på Facebook där jag fyller flödet med nya inlägg och gamla favoriter.

Du kan även följa mig på Bloglovin och Pinterest där du kan spara inlägg som är intressanta för dig.

Mikaela Bjerring

Jag som skriver heter Mikaela Bjerring och bor i Malmö. Jag är utbildad kost- och näringsterapeut och har en förkärlek till ekologiskt och naturligt med fokus på en antiinflammatorisk livsstil. Läs mer om mig här

Hälsoarkiv

Bloggarkiv

Annonser

Facebook

Instagram

Antiinflammatorisk kost

Kronisk inflammation är starkt förknippat med autoimmuna och kroniska sjukdomar. Genom rätt kostval och livsstil kan vi hjälpa oss själva till bättre hälsa och förebygga framtida hälsoproblem. Läs mer…

Höja serotoninet naturligt

Serotoninets funktion i kroppen är starkt förknippat med välbefinnandet och humöret. Vi måste helt enkelt ha en bra balans av denna betydelsefulla signalsubstans i kroppen för att må bra. Läs mer

Stödja lymfsystemet

Lymfsystemet är kroppens reningsverk och ansvarar för att transportera bort avfall från vävnader och mjukdelar. Det är en mycket viktig del av vårt cirkulationssystem och immunsystem. Läs mer

L-lysin vid munsår

Munsår som orsakas av herpesviruset är ofarligt, men det kan vara både besvärande och pinsamt. Genom studier har man sett att aminosyran L-lysin potentiellt kan minska antalet utbrott och tiden som munsåret är aktivt. Läs mer

Stödja immunförsvaret

Det finns mycket man kan göra för att stödja sitt immunsystem så det kan fungera effektiv. På så sätt ger man kroppen bra förutsättningar för att kunna strida tillbaka mot inkräktande virus och bakterier. Läs mer…

Stödja tarmfloran och maghälsan

Att magen och tarmsystemet fungerar optimalt och att tarmfloran är i balans är A och O för en bra hälsa. Det påverkar i hög grad immunsystemets utveckling och funktion. Det minskar även risken för  en rad hälsoproblem. Läs mer

Close