Motivation

by Mikaela Bjerring · 1 comment

Vad är motivation?

Här hittar du böcker om motivatio
Motivation kan innebära olika saker för olika personer. Det är viljan och intresset att utföra en viss handling. Motivation är en sinnesstämning, en önskan och glädje över att åstadkomma och leva upp till något.

Alla behöver något att sträva efter, det är själva drivkraften bakom motivation. Därför är målsättning och motivation ofta sammankopplat. Om du inte vet vad du jobbar för, så vet du ju inte heller vad du vill uppnå, och om du inte vet vad du vill uppnå så är det också troligt att du inte kommer att uppnå någonting överhuvudtaget. Ingen mår bra av att misslyckas, och har man inget mål vet man ju heller inte när man lyckats.

Motivation är fysiologiskt sätt en kemisk process från kroppens belöningssystem. När det verkar som om aktiviteten ger något får vi mer motivation. I grunden handlar det om en vilja till förbättring eller förändring.
Man kan skilja på inre och yttre motivation. Inre motivation är oftast starkast, och kommer från den egna viljan att uppnå någonting, ett personligt mål oftast baserat på passion. Yttre motivation skapas av utomstående förhållanden och påverkas av den miljön du befinner dig i. Du strävar då ofta efter att leva upp till de förhållanden som förväntas av dig.
 För att öka motivationen kan man använda direkta motivationsmetoder, såsom belöning/bestraffning eller lyfta fram motiven till varför man håller på som man gör. Man kan även indirekt förändra motivationen genom att ändra arbetsmiljö, arbetsmetodik eller variera arbetet från dag till dag. Man kan också jobba med målsättningar som motivationskälla. Motivation ger på vägen till ditt mål ofta mycket ny kunskap och du utvecklas både inom det området och som person. Motivation är drivkraften som för dig närmare dina mål.

Produkter

Här hittar du fler böcker om Motivation och Personlig utveckling

 

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

{ 1 trackback }