Motivation

- Sidan innehåller reklam genom annonslänkar till Bokus -

by Mikaela Bjerring

Motivation är vår inre drivkraft. Det är en sinnesstämning som får oss att vilja gör något. Det är helt enkelt energin bakom önskan, glädjen och intresset av att utföra en viss handling eller göra en förändring.

Motivation

Vad innebär motivation?

Motivation är en impuls som får en person att agera. Utan motivation så är det svårt att vara kreativ, hitta lösningar, utföra en handling, ändra beteende och uppnå mål. Motivation innebär de biologiska, känslomässiga, sociala och kognitiva krafter som aktiverar våra beteende.

Alla som någonsin haft ett mål, oavsett om det gäller att studera, göra karriär, gå ner i vikt eller träna till ett maraton, inser sannolikt snabbt att önskan om att åstadkomma något inte är tillräckligt. Att uppnå ett sådant mål kräver förmågan att fortsätta genom motgångar, misstag och problem, samt att man har den uthållighet som krävs för att fortsätta trots alla svårigheter på vägen. Det behövs helt enkelt tillräckligt med motivation.

Det finns tre huvudkomponenter för motivation:

Aktivering involverar beslutet att initiera ett beteende. Som t.ex att sätta ihop en kostplan om man vill gå ner i vikt, eller göra upp en träningsplan om man vill springa ett maraton.

Uthållighet innefattar en fortsatt ansträngning mot ett mål trots att det förekommer hinder. Som att stå emot frestelsen av fel mat, eller att fortsätta att träna även då man får träningsvärk eller känner sig trött.

Intensitet är fokusen och kraften som pushar en att uppnå ett mål. Till exempel kan det innebära för någon som vill gå ner i vikt att man läser på och engagerar sig om hur kroppen fungerar och vad den mår bra av. För någon som vill springa ett maraton kan det innebära att man hela tiden försöker förbättra sina resultat och pushar sig själv till att utvecklas.

Målsättning och motivation är starkt sammankopplat. Om du inte vet vad du strävar efter, så vet du ju inte heller vad du vill uppnå, och om du inte vet vad du vill uppnå så är det också troligt att du inte kommer att komma så långt i din förändring. Man behöver ha ett tydligt mål för att kunna veta när man lyckats. Målsättningen i sig är därmed en del av motivationen.

Yttre och inre motivation

Man kan även skilja på yttre och inre motivation. Yttre motivation skapas av yttre faktorer och påverkas av den miljö du befinner dig i. Du strävar då ofta efter att leva upp till det som förväntas av dig. Inre motivation är oftast starkast och kommer från den egna viljan att uppnå någonting, som ofta är baserat på passion.

För att öka motivationen och hålla den uppe kan man använda sig av olika motivationsmetoder. Att sätta upp mindre delmål gör hela resan lättare. Ge dig själv en belöning och tillåt dig att känna glädje för alla små framsteg. Här kan även visualisering vara väldigt effektivt där man lever sig in i hur härligt det känns när man väl nått sitt mål, och sen ta med sig den känslan varje dag på vägen.

Man kan även indirekt förändra och hålla uppe motivationen genom att ändra miljö, arbetsmetodik eller använda sig av variation. På vägen mot ditt mål ger motivation dig ofta mycket ny kunskap och nya insikter, vilket gör att du utvecklas både inom det området som ditt mål berör och som person. Resan mot målet är därmed mycket mer belönande än själva målet i sig.

Böcker inom kategorin motivation hittar du här

Relaterade inlägg: