Snarkning

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Hjälp vid snarkning

Många människor som snarkar är omedvetna om det. När man är vaken hålls luftvägarna öppna genom aktiviteten hos halsmusklerna. Under sömnen slappnar dessa muskler av och gör att luftvägen hos vissa människor faller ihop. Deras andning måste då bli djupare för att tvinga andningsvägen att öppna sig så att luften kan komma ner i lungorna. Denna djupare, kraftigare andningen genom munnen orsakar en ljudlig vibration i den mjuka gommen och tungspenen, vilket producerar snarkningsljudet. Många faktorer kan tillfälligt orsaka eller öka snarkning: förkylning, hösnuva, polyper i näsan och förstorade svalgkörtlar.

Det finns hjälp att få mot både lättare snarkningar och allvarligare sömnapnésyndrom så att du kan sova gott.

Det finns hjälp att få mot både lättare snarkningar och allvarligare sömnapnésyndrom så att du kan sova gott.

Snarkning stör sömnen

Statistik har visat att nästan hälften av alla personer periodvis snarkar. Snarkning stör den nödvändiga sömnen, vilken vi behöver för att återhämta oss från, stress och arbete i vårt vardagliga liv. Ungefär tio procent av de som snarkar regelbundet drabbas av så kallat obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Sömnapné innebär att man får andningsuppehåll under sömnen. För att det skall betraktas som apné måste uppehållet vara längre än 10 sekunder och för att man ska ses som drabbad av OSAS, innebär det att man har fler än fem sömnapnéer per timme man sover och är sömnig eller trött under dagen.

Hjälp för att bli snarkfri

Det finns hjälp att få mot både lättare snarkningar och allvarligare sömnapnésyndrom. En del saker kan du göra själv för att minska problemet. Det kan innebära vissa livsstilsförändringar som ökad motion och förändrade kostvanor för viktnedgång, då snarkning är vanligt vid övervikt. Alkohol och lugnande medel gör att svalget, ansiktet och käkmusklerna slappnar av och gör att man andas genom munnen, vilket kan leda till snarkning. Man kan dessutom försöka undvika att ligga på rygg, och sova högre upp med huvudet. Det finns även en del naturmedel man kan använda sig av som har visat sig väldigt effektiva.

Naturligt preparat som hjälper dig bli snarkfri

Zedopor kan hjäpla dig att reducera dina snarkning genom att dämpa vibrationerna i svalget och därmed förbättra luftflödet. Zedopor innehåller naturliga oljor som dämpar de vibrationer i gomseglet som orsakar snarkljud.
Här hittar du: Zedopor

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

 KÄLLOR & REFERENSERHuskurer och botemedel , Reader´s digest AB, Stockholm, ISBN 91-7030-304-5

Bildkälla: Wikimedia commons, Public domain: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sleep.svg

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment