NAC, N-acetyl-cystein

by Mikaela Bjerring

NAC ( N-acetyl-cystein ) är en molekylär variant av cystein. Det är ett devirat av aminosyran L-cystein och en förlöpare till glutation. I Sverige förekommer inte NAC som kosttillskott, men i USA är det vanligt.

Aminosyran-N-acetyl-cysteine-NAC-e1500626687913

Funktion av i kroppen

N-acetyl-cystein är ett väldokumenterat näringsämne. I andra länder som t.ex USA är NAC ett tillskott som är populärt bland kroppsbyggare eftersom det medför snabbare återhämtning efter hård träning. I Sverige ses N-acetyl-cystein som ett läkemedel. Aminosyran har en slemlösande funktion och förekommer därför i läkemedel mot bronkit, KOL och kroniskt luftrörskatarr. NAC används även vid allergier, cystisk fibros, förkylningar och för att rädda liv i vården vid Paracetamolförgiftning. NAC är även något som ges till HIV-patienter eftersom det ökar T-cellernas funktion och minskar HIV-virusets verkan. Det har även förmågan att öka glutation som HIV-sjuka ofta har brist på.

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5.

 Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.