Natrium ( Na )

by Mikaela Bjerring

I kroppen fungerar natrium som ett livsnödvändigt grundämne. Det finns i kroppsvätskorna och i skelettet, både innanför och utanför cellerna. Natrium är viktigt för syra-basbalansen samt för vatten- och saltbalansen i kroppen, vilket motverkar uttorkning. Natrium behövs också för nervernas normala funktion och för upptaget av glukos och vissa aminosyror.

Natrium i kosten

Funktion av natrium i kroppen

Kroppen innehåller ca 1,8 g natrium per kilo kroppsvikt eller 0,15 procent av den totala kroppsvikten. Ungefär hälften av kroppens natrium finns utanför cellerna och hälften innanför. Om för mycket natrium tränger in i cellerna får man ödem.

Natrium absorberas till nästan 100 procent genom födan och upptas väl från tunntarmen och även i viss utsträckning från magsäcken. Natriumomsättningen regleras av binjurebarkshormonet aldosteron som anpassar natriumresorbtionen från njurarna. Det förhindrar natriumbrist och för stor utsöndring av natrium. Utsöndring sker genom svett, urin och avföring.

Ca 50 procent av natriumet finns i kroppsvätskorna och ca 40 procent i skelettet, varav hälften utgör ett förråd för att upprätthålla kroppens vätskevolym och dess osmotiska tryck. Faktum är att 90 procent av kroppsvätskornas katjoner utgörs av natrium som reglerar kroppens syra-basbalans via njurarna. Elektrolyterna som reglerar vätskebalansen i kroppen utgörs av natrium, klorid och kalium.

Brist på natrium

Symptom på natriumbrist kan vara muskelkramper och huvudvärk.

För högt saltintag

För mycket natrium (salt) kan vara en orsak till högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för att drabbas av hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke och skador på njurarna. Ödem och uppsvällda leder kan tyda på att kroppen har svårt att eliminera natrium.

Begär efter salt

Sug efter salt eller salta födoämnen är ofta ett tecken på binjuresvaghet.

Kända funktioner av natrium i kroppen (Godkända hälsopåståenden av EFSA)

  • Minskat intag av natrium bidrar till att bibehålla normalt blodtryck.

Exempel på livsmedel som innehåller natrium

  • Alla typer av salt

Relaterade inlägg:

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5.

(2) Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/natrium