ADHD, ADD

by Mikaela Bjerring · 2 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

ADHD  (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är ett psykiatriskt funktionshinder och kallas ofta för ett neuropsykiatriskt för att markera att man tror att det är själva nervcellernas struktur som är problemet. ADHD försämrar bl.a. koncentrationsförmågan, fokuseringen och förekommer både bland  barn och vuxna.

Hjärnan - En hypotes är att ADHD beror på en obalans mellan fritt respektive bundet dopamin.

Hjärnan - En hypotes är att ADHD beror på en obalans mellan fritt respektive bundet dopamin.

ADD (Attention-Deficit Disorder) är Precis som ADHD fast utan hyperaktiviteten. Ibland tvärtom lite svårt att komma ur startblocken. ADD verkar vara vanligare hos flickor och kvinnor än hos pojkar och män.

Personer med ADD är ofta mycket lättdistraherad av yttre stimuli, svårt att följa instruktioner och svårt att styra uppmärksamheten. Dessa personer verkar ofta inte lyssna på vad som sägs, drömmande, tappar lätt bort saker som är nödvändiga för senare uppgifter eller aktiviteter. De kan även ha svårt att organisera målinriktade aktiviteter, växlar ofta från en oavslutad aktivitet till en annan.

Kosttillskott som bevisats förbättra tillståndet vid  ADHD och ADD (2):

  • Vitaminer: B-komplex, vitamin-B3, vitamin-B6, C-vitamin
  • Mineraler: Magnesium, Zink
  • Fettsyror:  Omega-3 (EPA/DHA), GLA, AA
  • Aminosyror: Teanin, Karnitin

(De näringsämnen som är markerade har starkast verkan)

Teanin / Theanine 

Teanin har visat sig genom forskning kunna vara ett alternativ till medicinen Ritalin hos vuxna och barn som lider av ADD & ADHD (3). L-teanin är en unik aminosyra som finns i grönt te och som stimulerar produktionen av alfavågor i hjärnan, vilket resulterar i förbättrad mental funktion och fokus. Teanin modifierar också nyckelneurotransmittorer kopplade till humör, uppmärksamhet och minne. Teanin är ofarligt och inga biverkningar vid tillskott. I Japan används teanin flitigt i många livsmedel och där finns inga maxdoser.
 Teanin finns rikligt i grönt te. För intag av teanin i form av kosttillskott ta kapslar av grönt te (3).
Här hittar du kosttillskott av: L-teanin (grönt te extrakt

Omega 3 

Omega 3 kan hjälpa barn med adhd och ADD. Studier visar att fettsyran EPA har positiv inverkan på inlärningsförmågan, minnet och koncentrationen (5). De barn som svarade bra på behandlingen med omega 3 visade sig ha en felaktig balans mellan fettsyrorna, med ett underskott på omega 3. 
- En del barn som har uppmärksamhetsproblem och svårt att fokusera kan ha stor nytta av ökat intag av omega 3 (4) (5).
Här hittar du kosttillskott av :
Omega-3 för vuxna
Omega-3 för barn

Karnitin vid behandling av ADHD-barn

Studier har gjorts som visa hur säkert de är att behandla ADHA-barn med karnitin. I en dubbelblind placebokontrollerad studie fick 13 av 24 pojkar karnitin. Föräldrarna samt lärarna gjorde en utvärdering och noterade hur de olika pojkarna uppförde sig. Samtliga av de 13 pojkarna uppförde sig lugnare och mindre aggressivt. (6)
Här hittar du kosttillskott av: Karnitin

(Om du intar någon medicin, så rådgör då alltid med din läkare innan du gör förändringar i dina intag av kosttillskott)

Produkter

Gå till butik för Kosttillskott och hälsokost

 

 

 KÄLLOR & REFERENSER(1) Wikipedia/ ADHD: http://sv.wikipedia.org/wiki/Adhd

(2) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sida: 676, ISBN: 91-631-7910-5.

(3) Teanin / Theanine: Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: 480-481, ISBN: 91-631-7910-5.

(4) Omega-3: Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor:268-277, ISBN: 91-631-7910-5.

(5) Studie: Omega-3 hjälper vid ADHD: Johnson M, Ostlund S, Fransson G, Kadesjö B, Gillberg C. (2009 Mar, vol. 12 sid. 394-401). ”Omega-3/omega-6 fatty acids for attention deficit hyperactivity disorder: a randomized placebo-controlled trial in children and adolescents.”. Journal of Attention Disorders.

(6) Karnitin vid ADHD: Montgomery, SA, et al. "Meta-analysis of double blind randomized controlled clinical trials of ALC versus placebo in brainfunction". Int Clin Psychopharmacol.2003;18:61-71

Bildkälla: Bild av: NEUROtiker, Wikimedia commons, Public domain: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gehirn,_medial_-_beschriftet_lat.svg

{ 2 comments… read them below or add one }

1 Maria februari 9, 2012 kl. 14:34

Jättebra artikel! Jag gillar att ni fokuserar på naturpreparat istället för att göra reklam för mediciner (som enligt min erfarenhet inte fungerar utan bara förstör!).

Svara

2 Jennie juni 14, 2013 kl. 15:53

intressant läsning. skönt att hitta en blogg med lite substans.

jennie

Svara

Leave a Comment