SAMe (S-adenosylmetionin)

by Mikaela Bjerring

S-Adenosylmetionin eller SAMe är en kemisk förening som är ett vanligt kosubstrat involverat i flera enzymatiska processer då metylgrupper skall överföras mellan olika grupper. Över 40 enzymatiska reaktioner i kroppen kräver SAMe som kosubstrat. SAMe syntetiseras i kroppen från ATP och aminosyran metionin med hjälp av enzymet metioninadenosyltransferas.

S-Adenosylmetionin eller SAMe

Funktion i kroppen av SAMe

SAMe (S-adenosylmetionin) bildas från methinon och adenosinetrifosfat och är kroppens främsta energimolekyl. Det är vår viktigaste metyldonator som är inblandad i över hundratalet kända reaktioner, ex. metylering av DNA för reglering av transkriptionen, syntes av polyaminer, cholin i fosfolipider (=lecitiner) och myelin, kreatin och adrenalin. SAMe spelar en viktig roll för vår metabolism. Det är därför väsentligt att vi har tillgång till denna metabolit i tillräcklig omfattning. Under optimala förutsättningar tillverkar kroppen all SAMe som behövs, men brist på metionin, folat och B12 kan minska SAMe nivåerna.

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5.

 

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.