SAMe (S-adenosylmetionin)

by Mikaela Bjerring

S-Adenosylmetionin eller SAMe är en kemisk förening som är ett vanligt kosubstrat involverat i flera enzymatiska processer då metylgrupper skall överföras mellan olika grupper. Över 40 enzymatiska reaktioner i kroppen kräver SAMe som kosubstrat. SAMe syntetiseras i kroppen från ATP och aminosyran metionin med hjälp av enzymet metioninadenosyltransferas.

S-Adenosylmetionin eller SAMe

Funktion i kroppen av SAMe

SAMe (S-adenosylmetionin) bildas från methinon och adenosinetrifosfat och är kroppens främsta energimolekyl. Det är vår viktigaste metyldonator som är inblandad i över hundratalet kända reaktioner, ex. metylering av DNA för reglering av transkriptionen, syntes av polyaminer, cholin i fosfolipider (=lecitiner) och myelin, kreatin och adrenalin. SAMe spelar en viktig roll för vår metabolism. Det är därför väsentligt att vi har tillgång till denna metabolit i tillräcklig omfattning. Under optimala förutsättningar tillverkar kroppen all SAMe som behövs, men brist på metionin, folat och B12 kan minska SAMe nivåerna.

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5.